Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

MF wydłuża termin składania sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów poinformowało właśnie na swoim koncie na Twitterze o przedłużeniu terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej.

Jak stwierdziło ministerstwo ,,w drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, organizacji pozarządowych zw. m.in. ze sporządzeniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udost. do wiadomości publicznej”.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, termin ten mijałby 31 marca. Środowiska księgowe, m.in. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Polska Izba Biegłych Rewidentów już od dawna postulowały o przesunięcie tego i innych terminów. Na razie nie wiadomo, do kiedy zostanie on wydłużony.

Monika Nowecka

Partner odpowiedzialny za działalność outsourcingową

Związana z Mazars od 1995 roku. Biegły rewident, absolwentka kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej podmiotów o różnej osobowości prawnej i różnorodnym profilu działalności, w tym podmiotów notowanych na giełdzie. Posiada szeroka wiedzę i praktykę w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF). Ekspert w branży outsourcingowej, ceniona prelegentka oraz autorka wielu publikacji. Ma dwójkę dzieci, pasjonatka futbolu oraz wycieczek górskich.