MF wydłuża termin składania sprawozdań finansowych

MF wydłuża termin składania sprawozdań finansowych

czw. 26 mar 2020

Ministerstwo Finansów poinformowało właśnie na swoim koncie na Twitterze o przedłużeniu terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej.

Jak stwierdziło ministerstwo ,,w drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, organizacji pozarządowych zw. m.in. ze sporządzeniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udost. do wiadomości publicznej”.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, termin ten mijałby 31 marca. Środowiska księgowe, m.in. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Polska Izba Biegłych Rewidentów już od dawna postulowały o przesunięcie tego i innych terminów. Na razie nie wiadomo, do kiedy zostanie on wydłużony.