Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Petycja o odroczenie terminów składania deklaracji i zeznań podatkowych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystosowało do Premiera Mateusza Morawieckiego petycję o odroczenie przypadających wkrótce terminów składania deklaracji podatkowych, sprawozdań do NBP, GUS, PFRON, a także sprawozdań finansowych za rok 2019.

Przedłużenie terminów miałoby zostać uwzględnione w ustawie, dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nad którą rząd aktualnie pracuje. W związku z narodową kwarantanną, księgowi oraz przedsiębiorcy będą mieć duże trudności z terminowym złożeniem deklaracji VAT za luty oraz rocznych deklaracji CIT, a także z przygotowaniem do 31 marca sprawozdań finansowych za 2019 rok.

Poparcie dla petycji można wyrazić poprzez złożenie pod nią podpisu.

Z podobnymi postulatami wystąpiła do rządu Krajowa Rada Biegłych Rewidentów i Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Samorząd doradców podatkowych powołał ponadto specjalny zespół, który ma pomóc rządowi w pracach nad specustawą wprowadzającą pakiet osłonowy dla przedsiębiorców.

Beata Ławecka

Senior Manager w Dziale Usług Księgowych

Odpowiada za projekty realizowana dla duży międzynarodowych korporacji, jak również klientów z sektora MŚP. Specjalistka w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, a także sprawozdawczości dla celów zarządczych. Biegły rewident z doświadczeniem w zakresie audytu oraz projektów typu due dilligence. Biegle włada językiem francuskim i angielskim. Prywatnie miłośniczka muzyki i literatury.