Nowy Jednolity Plik Kontrolny jednak od 1 października 2020 roku

Nowy Jednolity Plik Kontrolny jednak od 1 października 2020 roku

wt. 26 maj 2020

Od 1 października 2020 roku w Polsce zostaną wprowadzone nowe przepisy, w myśl których istniejące deklaracje VAT i pliki JPK_VAT ustąpią jednemu dokumentowi JPK_VDEK. To już drugie przesunięcie terminu wejścia w życie nowych regulacji. Pierwotnie zmiany w przepisach miały nastąpić już z dniem 1 kwietnia 2020 roku, ale ze względu na Covid-19, data wejścia w życie została przesunięta na 1 lipca, a jak informuje Ministerstwo Finansów – również ten termin zostanie odroczony i przepisy zaczną obowiązywać wszystkich podatników dopiero z dniem 1 października. Nowy plik JPK_VDEK po raz pierwszy podatnicy prześlą do dnia 25 listopada 2020 roku.

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

JPK to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, zawierający dane z systemu księgowego i finansowego podatnika. Plik JPK można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, a do przesłania pliku konieczne jest posiadanie kwalifikowanego certyfikatu lub specjalnego profilu elektronicznego (ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Przepisy dotyczące pliku JPK wprowadzono, by  umożliwić organom podatkowym szybką weryfikację poprawności deklarowanych kwot dochodu i podatku. Pliki JPK służą do automatycznej kontroli podatników a dzięki nowemu plikowi JPK_VDEK będzie ona jeszcze bardziej szczegółowa. Przesyłanie plików JPK ma również na celu skrócenie czasu ewentualnych kontroli podatkowych oraz zmniejszenie kosztów związanych z ich przeprowadzaniem. System pozwala przede wszystkim na łatwe wykrycie przez organy podatkowe tzw. pustych faktur (takich, które nie odzwierciedlają stanu faktycznego).

Nowe regulacje

Przepisy w dotychczasowym brzmieniu nakładają na podatników obowiązek składania deklaracji VAT za poprzedni miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca. W tym samym terminie podatnicy są również zobligowani do przekazania Szefowi KAS informacji o swoich rejestrach zakupu i sprzedaży (plik JPK_VAT).

Nowe przepisy mają na celu uproszczenie polskiego systemu podatkowego i ograniczenie ilości informacji przekazywanych organom podatkowym. Od 1 lipca 2020 roku zamiast dwóch dokumentów: deklaracji VAT i pliku JPK_VAT, podatnik prześle tylko jeden dokument o nazwie JPK_VDEK. Jeden dokument oznacza także sprawniejszą weryfikację danych przez organy podatkowe, mniej formalności i co najważniejsze – szybszy zwrot nadpłaty podatku VAT.

Jak będzie wyglądał nowy plik JPK_VDEK?

Plik JPK_VDEK będzie zawierał pozycje z deklaracji VAT oraz dane z obecnych plików JPK_VAT. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do przesyłania go co miesiąc.

Będzie składał się z dwóch części:

  • części ewidencyjnej – obowiązek jej wysłania zastąpi obecny obowiązek dostarczenia plików JPK_VAT;
  • części deklaracyjnej – część ta będzie zawierać wszystkie informacje, które obecnie znajdują się w deklaracjach VAT, np. rozliczenie podatku naliczonego i należnego (informacje o dostawie towarów objętej różnymi stawkami VAT, informacje o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, eksporcie towarów, imporcie usług oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów), obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego, a także kwocie zwrotu.

Nowy JPK_VDEK obejmie także dodatkowe informacje, które ułatwią organom podatkowym przeprowadzanie postępowań kontrolnych.

Sankcje karne

W przypadku wykrycia przez organy podatkowe błędów w przesłanym pliku JPK_VDEK, podatnik będzie zobowiązany do przesłania w ciągu 14 dni skorygowanego pliku i złożenia wyjaśnienia, że poprawiony ​​JPK_VDEK nie zawiera błędów wskazanych przez organy podatkowe. Jeżeli podatnik nie wywiąże się z powyższego obowiązku, tj. nie prześle poprawionego pliku JPK_VDEK lub przedłoży go po upływie ustawowego terminu, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 PLN za każdy błąd.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami na temat zmian w podatku VAT w Polsce lub chcieliby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych zagadnień z zakresu podatków, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami.