Zwolnienie ze składek ZUS dla firm zatrudniających do 49 osób

Zwolnienie ze składek ZUS dla firm zatrudniających do 49 osób

śr. 08 kwi 2020

Do tej pory z ulgi mogli korzystać samozatrudnieni i firmy zatrudniające do 9 osób.

Wszystko wskazuje na to, że w ramach kolejnej ustawy, nazywanej tarczą antykryzysową 2.0, grono przedsiębiorców, mogących skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek wobec ZUS, zostanie poszerzone o firmy zatrudniające do 49 osób włącznie. Taki płatnik będzie zwolniony z obowiązku opłacenia składek za marzec, kwiecień, maj 2020 roku w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności wykazanych w złożonych deklaracjach rozliczeniowych za te miesiące. Warunek to utrzymanie zatrudnienia i złożenie odpowiedniego wniosku w ZUS.

Oprócz tego, rząd proponuje m.in.:

  • wydłużenie okresu wypłaty postojowego dla osób na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych z 1 do 3 miesięcy,
  • zabezpieczenie środków przekazywanych w ramach Tarczy Antykryzysowej przed egzekucją komorniczą,
  • zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.

Na oficjalny komunikat w sprawie ustawy trzeba będzie jednak zaczekać.