Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

CIT-8 dla firm przedłużony do końca maja

Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie w sprawie wydłużenia  terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. dla płatników CIT. Będzie on wydłużony do 31 maja 2020 r.

Termin na złożenie zeznania podatkowego dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych

Rozporządzenie MF z dnia 27 marca 2020 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw tego samego dnia. Czas na rozliczenie CIT-8 za 2019 r. i zapłatę należnego podatku dochodowego dla przedsiębiorców wydłużono o 2 miesiące – z 31 marca do 31 maja 2020 roku. 

W przypadku organizacji pozarządowych termin został wydłużony do końca lipca 2020 r.

Termin na złożenie zeznania podatkowego PIT

Minister Finansów poinformował, że roczne deklaracje PIT, można składać po terminie, do 31 maja 2020 roku. Z tego tytułu nie będzie żadnych sankcji. Deklaracja w systemie Twój e-PIT oczywiście zostanie uznana za wysłaną, ale po 30 kwietnia będzie możliwość dokonania korekty.

Ponadto, płatności zaliczek na PIT (od pracowników) za marzec i kwiecień płatnicy będą mogli uiszczać do 1 czerwca 2020 r. Termin ma być przesunięty o 2 miesiące, ale tylko dla podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 i zakończył przed 1 kwietnia 2020.

Kinga Baran

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniona ekspertka w dziedzinie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Uczestniczyła w sporządzaniu i weryfikowaniu ekspertyz, opinii dotyczących prawa podatkowego, również dla Sejmu RP. Nadzorowała sporządzanie pism procesowych dla klientów będących w sporze z organami podatkowymi. Uczestniczyła  w audytach podatkowych największych spółek działających na polskim rynku. Prelegentka licznych konferencji i  szkoleń podatkowych. Autorka i współautorka książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego. Publikowała m.in. na łamach  Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej. Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.