Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Estoński CIT już wkrótce w Polsce

Podatki

Ministerstwo Finansów przedstawiło najważniejsze założenia, w których zapowiada, że od stycznia 2021 roku w Polsce ma zacząć obowiązywać tzw. estoński CIT. Czym jest estoński CIT...

Read more

Jak archiwizować dokumenty księgowe?

Księgowość

Ustawa o rachunkowości nakłada na podmioty gospodarcze obowiązki w zakresie należytego gromadzenia i przechowywania dokumentów firmowych. Osobą odpowiedzialną za formę i metody archiwizacji dokumentów jest...

Read more

Wszystkie artykuły

Interpretacja ogólna w sprawie kosztów autorskich w PIT

Podatki

Minister Finansów wydał w dniu 15 września 2020 r. interpretację ogólną w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego. W interpretacji wskazano następujące...

Read more

Paliwo w samochodzie służbowym nie jest już przychodem pracownika

Kadry i płace

21 września b.r. ukazała się długo oczekiwana interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów potwierdzająca, że paliwo zużywane w samochodzie służbowym, wykorzystywanym do celów prywatnych, nie jest dodatkowym...

Read more

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: uregulowania prawne w zakresie tworzenia i rezygnacji

Kadry i płace

Aby wyrównać szanse i wesprzeć mniej zamożnych pracowników, pracodawca może utworzyć w firmie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jest to fundusz celowy, z którego środki przeznacza...

Read more

Równoważny system czasu pracy

Kadry i płace

Równoważny system czasu pracy został zdefiniowany w art. 135 Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 135 &1 KP system ten może być wprowadzony w organizacjach, jeśli...

Read more

Podstawowy system czasu pracy

Kadry i płace

Jednym z najpopularniejszych systemów czasu pracy spotykanych w praktyce, a zwłaszcza w firmach gdzie przeważa praca biurowo-administracyjna, jest podstawowy system czasu pracy. W artykule dokonujemy...

Read more

Przechowywanie faktur – czy czeka nas rewolucja?

Podatki

12 maja 2020 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną (znak: 0111-KDIB1-2.4010.103.2018.11.BG), w której zgodził się ze stanowiskiem Podatnika i wyraził zgodę na przechowywanie faktur zakupowych...

Read more

Jak archiwizować dokumenty księgowe?

Księgowość

Ustawa o rachunkowości nakłada na podmioty gospodarcze obowiązki w zakresie należytego gromadzenia i przechowywania dokumentów firmowych. Osobą odpowiedzialną za formę i metody archiwizacji dokumentów jest...

Read more

Podstawowe zasady dotyczące czasu pracy

Kadry i płace

Zgodnie z definicją kodeksową, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania...

Read more

Zmiana terminów raportowania schematów podatkowych

Podatki

Okres pandemii wpłynął na odroczenie stosowania niektórych przepisów w zakresie podatków, w tym raportowania schematów podatkowych (MDR). Ze względu na fakt, że terminy raportowania schematów...

Read more

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Kadry i płace

W bieżącym roku święta 15 sierpnia wypadają w sobotę. Zgodnie z artykułem 130 Kodeksu Pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym...

Read more

Estoński CIT już wkrótce w Polsce

Podatki

Ministerstwo Finansów przedstawiło najważniejsze założenia, w których zapowiada, że od stycznia 2021 roku w Polsce ma zacząć obowiązywać tzw. estoński CIT. Czym jest estoński CIT...

Read more

Świadczenia rzeczowe podczas absencji rodzicielskich, a podleganie pod składki ZUS

Kadry i płace

Kiedy pracodawca finansuje w pełnej wysokości świadczenia rzeczowe takie jak: pakiety medyczne, grupowe ubezpieczenie na życie bądź pakiety sportowe na rzecz pracowników, a składniki te...

Read more

ZAŁADUJ WIĘCEJ