Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Wszystkie artykuły

„Tarcza antykryzysowa” dla samozatrudnionych

Podatki

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa w Polsce oraz powstałego w jej skutek kryzysu finansowego i pogarszającej się sytuacji podmiotów gospodarczych, polski rząd przygotował specjalny...

Read more

Nowa matryca stawek VAT

VAT

1 lipca 2020 r. ma zacząć obowiązywać długo zapowiadana nowa matryca stawek VAT (za wyjątkiem przepisów w zakresie stawek VAT dla wydawnictw książkowych i prasowych,...

Read more

Przedłużenie terminów w zakresie rozliczeń podatkowych i składania informacji podatkowych w związku z pandemią

Podatki

W dniu 27 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego...

Read more

MF wydłuża termin składania sprawozdań finansowych

Księgowość

Ministerstwo Finansów poinformowało właśnie na swoim koncie na Twitterze o przedłużeniu terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej. Jak stwierdziło ministerstwo ,,w drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek...

Read more

CIT-8 dla firm przedłużony do końca maja

Podatki

Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie w sprawie wydłużenia  terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. dla płatników CIT. Będzie on wydłużony...

Read more

Obniżenie stopy procentowej kredytu lombardowego bez wpływu na wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Podatki

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa oraz ciężkim okresem dla gospodarki, podejmowane są różne działania, których celem jest wypracowanie rozwiązań dla najbardziej dotkniętych w tym...

Read more

Okresowe badania lekarskie zawieszone

Kadry i płace

W związku z pandemią koronawirusa Główny Inspektor Pracy zajął stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Zgodnie z komunikatem GIS pracodawca...

Read more

Koronawirus: czy nowo zapowiedziana Tarcza Antykryzysowa uwzględnia zmiany w podatkach?

Podatki

W wyniku pandemii koronawirusa w Polsce i utrudnionej współpracy z klientami w zakresie rozliczeń podatkowych, rząd zapowiedział projekt stanowiący kontynuację i rozszerzenie zapewnień Ministerstwa Rozwoju...

Read more

Koronawirus: ulgi dla przedsiębiorców

Księgowość

ZUS opublikował informacje dotyczące ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem. Pracodawcy, którzy z powodu pandemii mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które...

Read more

Tarcza antykryzysowa a bezpieczeństwo pracowników i pracodawców

Kadry i płace

W ramach pakietu osłonowego, rząd proponuje rozwiązania zabezpieczające pracodawców i pracowników. Tarcza antykryzysowa zakłada m.in.: dopuszczalność ograniczenia wymiaru etatu pracownika do 0,8, jeżeli firma w...

Read more

Petycja o odroczenie terminów składania deklaracji i zeznań podatkowych

Księgowość

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystosowało do Premiera Mateusza Morawieckiego petycję o odroczenie przypadających wkrótce terminów składania deklaracji podatkowych, sprawozdań do NBP, GUS, PFRON, a także...

Read more

Koronawirus: pakiet osłonowy dla firm

Podatki

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 w Polsce i wdrożonymi przez rząd działaniami prewencyjnymi, które niekorzystnie odbiją się na kondycji finansowej firm, Ministerstwo Rozwoju złożyło...

Read more

ZAŁADUJ WIĘCEJ