Nowy Jednolity Plik Kontrolny jednak od 1 października 2020 roku

Od 1 października 2020 roku w Polsce zostaną wprowadzone nowe przepisy, w myśl których istniejące deklaracje VAT i pliki JPK_VAT ustąpią jednemu dokumentowi JPK_VDEK. To już drugie przesunięcie terminu wejścia w życie nowych regulacji. Pierwotnie zmiany w przepisach miały nastąpić...

Więcej

Zawieszenie aktów prawa wewnętrznego w związku z trudną sytuacją finansową pracodawcy

W ciągu ostatnich kilku tygodni Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał pierwsze decyzje w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres marzec – maj 2020. Wiele firm otrzymało odmowę w tej kwestii, podczas gdy ich sytuacja, w związku z utrzymującą się...

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe odrzucone przez KRS z powodu błędów w strukturze logicznej

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Dokument opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do...

Ceny transferowe 2020

Na koniec 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego należy wywiązać się z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. Dodatkowo, należy pamiętać, że od 2020 r. do dokumentowania transakcji dokonanych między podmiotami powiązanymi zastosowanie znajdą obowiązkowo nowe przepisy. Podatnik...

Wszystkie Artykuły