Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Wszystkie artykuły

Nowa matryca stawek VAT już obowiązuje

VAT

Z dniem 1 lipca 2020 r. w życie weszła długo zapowiadana nowa matryca stawek VAT (z wyjątkiem przepisów w zakresie stawek VAT dla wydawnictw książkowych...

Read more

Ekwiwalent za wykorzystywanie prywatnego sprzętu podczas pracy zdalnej

Kadry i płace

Stan pandemii spowodował konieczność wykonywania przez wielu pracowników pracy zdalnej. Niestety nie każdy pracodawca jest w stanie zapewnić sprzęt służbowy, na którym pracownik mógłby pracować...

Read more

Sektor e-commerce: wyzwania księgowe i podatkowe

Księgowość

Obecny kryzys związany z pandemią Covid-19 i wynikające z niego ograniczenia w różnych dziedzinach życia gospodarczego wymuszają na przedsiębiorcach poszukiwanie nowych możliwości rozwoju. I tak...

Read more

Czy urlop bezpłatny zawsze powoduje zawieszenie stosunku pracy?

Kadry i płace

Ogólnie rzecz biorąc urlopy bezpłatne można podzielić na następujące grupy: urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika, gdzie pracodawca nie musi go zaakceptować (art.174 Kodeksu pracy)...

Read more

Zawieszenie aktów prawa wewnętrznego w związku z trudną sytuacją finansową pracodawcy

Kadry i płace

W ciągu ostatnich kilku tygodni Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał pierwsze decyzje w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres marzec – maj 2020. Wiele...

Read more

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe odrzucone przez KRS z powodu błędów w strukturze logicznej

Księgowość

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Dokument...

Read more

Świadczenie postojowe przy umowach cywilnoprawnych

Kadry i płace

Epidemia koronawirusa zapoczątkowała proces rozwiązywania umów z pracownikami oraz zleceniobiorcami, zmniejszania wymiaru etatów, a wszelkie dodatki do pensji zasadniczych wstrzymano. W związku z tym, polski...

Read more

Umowa zlecenie zawarta z osobą poniżej 26 r.ż. – czy zawsze przysługuje zwolnienie z opodatkowania?

Kadry i płace

Zmiana przepisów podatkowych obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r., wprowadziła w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o...

Read more

Jak wyliczyć kwotę 50% umorzenia składek ZUS?

Kadry i płace

Jedne z przepisów tarczy antykryzysowej umożliwiają wystąpienie do ZUS z wnioskiem o umorzenie 50% należności składkowych za marzec – maj 2020. Zwolnienie dotyczy wszystkich składek,...

Read more

Nowy Jednolity Plik Kontrolny jednak od 1 października 2020 roku

VAT

Od 1 października 2020 roku w Polsce zostaną wprowadzone nowe przepisy, w myśl których istniejące deklaracje VAT i pliki JPK_VAT ustąpią jednemu dokumentowi JPK_VDEK. To...

Read more

Zasady uwzględniania premii w podstawach zasiłkowych

Kadry i płace

Podstawowe zasady ustalania podstaw zasiłkowych zostały określone w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa....

Read more

Nadgodziny a praca zdalna

Kadry i płace

Praca spoza biura z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność, jak również przychylność pracodawców i pracowników. COVID-19 zmusił obie strony do przetestowania w praktyce tego...

Read more

ZAŁADUJ WIĘCEJ