Pakiet e-commerce – zmiany od 1 lipca 2021 r.

W dniu 1 lipca weszły w życie nowe zasady opodatkowania VAT transakcji e-commerce, do implementacji których Polska była zobowiązana przepisami unijnymi. Pakiet e-commerce może powodować konieczność modyfikacji dotychczasowych zasad rozliczenia sprzedaży prowadzonej w sieci.

Więcej

Obowiązki pracodawcy w przypadku śmierci pracownika

Jedną z przyczyn ustania stosunku pracy jest śmierć pracownika. Mówimy wówczas o wygaśnięciu umowy o pracę. W czasie obecnej pandemii do zakończenia zatrudnienia w tym trybie dochodzi częściej, niż by tego mogły oczekiwać obie strony.   Z tekstu dowiedzą się...

Kiedy pracodawca może przesunąć lub odwołać urlop wypoczynkowy?

Miesiące wakacyjne są okresem, w którym najczęściej wykorzystywane są urlopy wypoczynkowe. Niekiedy dochodzi do sytuacji, w której okazuje się, że obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna, mimo, że zaraz rozpoczyna urlop wypoczynkowy albo już na urlopie przebywa.

KSR publikuje projekt nowego standardu

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) opublikował i poddał do publicznej dyskusji kolejny projekt standardu  „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. Dlaczego KSR zajął się przychodami? Komitet zajął się tą tematyką „przychodów ze sprzedaży wyrobów…” po analizie badań ankietowych przeprowadzonych...

Wszystkie artykuły