Uproszczenie podpisywania sprawozdań finansowych

Pod koniec sierpnia rząd wznowił prace nad nowelizacją Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z projektem, jedną z planowanych zmian jest uproszczenie formalności związanych z podpisywaniem rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań skonsolidowanych w przypadku jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy. Z tekstu dowiesz...

Więcej

Polski Ład: wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma wprowadzić wiele zmian podatkowych m.n w podatku CIT.

Grupy VAT jako jedno z rozwiązań w ramach Polskiego Ładu

Wśród wielu rozwiązań proponowanych przez ustawodawcę, które znalazły się w projekcie ustawy z dnia 26 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwanym nowym Polskim Ładem, zaproponowane zostało wprowadzenie m.in. grup VAT do ustawy o podatku od towarów i usług.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – przegląd najważniejszych zmian

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza znaczące zmiany dotyczące zarówno płatników składek jak i osób ubezpieczonych.

Wszystkie artykuły