Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Wszystkie artykuły

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Kadry i płace

W bieżącym roku święta 15 sierpnia wypadają w sobotę. Zgodnie z artykułem 130 Kodeksu Pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym...

Read more

Estoński CIT już wkrótce w Polsce

Podatki

Ministerstwo Finansów przedstawiło najważniejsze założenia, w których zapowiada, że od stycznia 2021 roku w Polsce ma zacząć obowiązywać tzw. estoński CIT. Czym jest estoński CIT...

Read more

Świadczenia rzeczowe podczas absencji rodzicielskich, a podleganie pod składki ZUS

Kadry i płace

Kiedy pracodawca finansuje w pełnej wysokości świadczenia rzeczowe takie jak: pakiety medyczne, grupowe ubezpieczenie na życie bądź pakiety sportowe na rzecz pracowników, a składniki te...

Read more

Nowa matryca stawek VAT już obowiązuje

VAT

Z dniem 1 lipca 2020 r. w życie weszła długo zapowiadana nowa matryca stawek VAT (z wyjątkiem przepisów w zakresie stawek VAT dla wydawnictw książkowych...

Read more

Ekwiwalent za wykorzystywanie prywatnego sprzętu podczas pracy zdalnej

Kadry i płace

Stan pandemii spowodował konieczność wykonywania przez wielu pracowników pracy zdalnej. Niestety nie każdy pracodawca jest w stanie zapewnić sprzęt służbowy, na którym pracownik mógłby pracować...

Read more

Sektor e-commerce: wyzwania księgowe i podatkowe

Księgowość

Obecny kryzys związany z pandemią Covid-19 i wynikające z niego ograniczenia w różnych dziedzinach życia gospodarczego wymuszają na przedsiębiorcach poszukiwanie nowych możliwości rozwoju. I tak...

Read more

Czy urlop bezpłatny zawsze powoduje zawieszenie stosunku pracy?

Kadry i płace

Ogólnie rzecz biorąc urlopy bezpłatne można podzielić na następujące grupy: urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika, gdzie pracodawca nie musi go zaakceptować (art.174 Kodeksu pracy)...

Read more

Zawieszenie aktów prawa wewnętrznego w związku z trudną sytuacją finansową pracodawcy

Kadry i płace

W ciągu ostatnich kilku tygodni Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał pierwsze decyzje w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres marzec – maj 2020. Wiele...

Read more

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe odrzucone przez KRS z powodu błędów w strukturze logicznej

Księgowość

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Dokument...

Read more

Świadczenie postojowe przy umowach cywilnoprawnych

Kadry i płace

Epidemia koronawirusa zapoczątkowała proces rozwiązywania umów z pracownikami oraz zleceniobiorcami, zmniejszania wymiaru etatów, a wszelkie dodatki do pensji zasadniczych wstrzymano. W związku z tym, polski...

Read more

Umowa zlecenie zawarta z osobą poniżej 26 r.ż. – czy zawsze przysługuje zwolnienie z opodatkowania?

Kadry i płace

Zmiana przepisów podatkowych obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r., wprowadziła w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o...

Read more

Jak wyliczyć kwotę 50% umorzenia składek ZUS?

Kadry i płace

Jedne z przepisów tarczy antykryzysowej umożliwiają wystąpienie do ZUS z wnioskiem o umorzenie 50% należności składkowych za marzec – maj 2020. Zwolnienie dotyczy wszystkich składek,...

Read more

ZAŁADUJ WIĘCEJ