Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Ceny transferowe 2020

Podatki

Na koniec 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego należy wywiązać się z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. Dodatkowo, należy pamiętać, że od...

Read more

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgowość

W ustawie o rachunkowości dokładnie nakreśla się sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przestrzeganie regulacji prawnych w tym zakresie jest bardzo ważne z punktu widzenia podmiotu gospodarczego...

Read more

Wszystkie artykuły

Dokumenty księgowe – warunki, jakie muszą spełniać wg Ustawy o rachunkowości

Księgowość

Spółki działające w Polsce, które prowadzą księgi rachunkowe, mają obowiązek kierowania się zasadami zawartymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej...

Read more

Employee Advocacy, czyli pracownik ”wizytówką firmy”

Kadry i płace

Modny od dawna Employer Branding skutecznie wpływa na wizerunek firmy na rynku pracy i wśród potencjalnych pracowników. Nie jest to jednak jedyny sposób kształtowania marki....

Read more

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgowość

W ustawie o rachunkowości dokładnie nakreśla się sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przestrzeganie regulacji prawnych w tym zakresie jest bardzo ważne z punktu widzenia podmiotu gospodarczego...

Read more

Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych

Księgowość

Przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych może je prowadzić we własnym zakresie lub powierzyć ich prowadzenie wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa może być zatem...

Read more

CIT 2020

Podatki

Jak co roku, w podatkach zmienia się wiele przepisów, które w istotny sposób wymuszają zmodyfikowanie dotychczas stosowanych w działach podatkowych praktyk. Przedstawiamy najważniejsze aktualizacje zagadnień...

Read more

Ceny transferowe 2020

Podatki

Na koniec 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego należy wywiązać się z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. Dodatkowo, należy pamiętać, że od...

Read more

Dni wolne od pracy w 2020 roku

Kadry i płace

Rok 2020 nie jest tak hojny, jak poprzedni. Przypada nam bowiem o 3 dni świąteczne mniej niż w 2019 roku. Kiedy dokładnie możemy liczyć na...

Read more

Inwentaryzacja ciągła

Księgowość

Obowiązek porównania faktycznego stanu aktywów z ewidencją księgową wynika z Ustawy o rachunkowości. Częstotliwość i terminy inwentaryzacji są różne dla poszczególnych składników majątku. Co do zasady większość aktywów należy zinwentaryzować na ostatni...

Read more

Nowy JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 roku

VAT

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. do polskiego porządku prawnego wejdą regulacje, które zastąpią dotychczas obowiązujące deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K jednolitym plikiem JPK_VAT. Rozwiązanie to zostało przewidziane przez...

Read more

Biała lista podatników VAT

VAT

Od 1 września 2019 r. do ustawy o VAT zastosowano nowe przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT. Ma ona pomóc podatnikom przy weryfikacji ich kontrahentów. Szef Krajowej Administracji...

Read more

Zmiany w transakcjach towarowych wewnątrzwspólnotowych

VAT

Z dniem 1 stycznia 2020 r. sposób dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ulegnie istotnym zmianom. Jest to spowodowane wejściem w życie programu naprawczego do dyrektywy UE...

Read more

Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze IT

Podatki

Pomimo że przepisy o uldze na działalność badawczo-rozwojową weszły w życie już kilka lat temu i praktycznie co roku podlegają ustawowym zmianom, to budzą one nadal wiele wątpliwości podatników, przede wszystkim...

Read more

ZAŁADUJ WIĘCEJ