Przedłużenie terminów w zakresie rozliczeń podatkowych i składania informacji podatkowych w związku z pandemią

Przedłużenie terminów w zakresie rozliczeń podatkowych i składania informacji podatkowych w związku z pandemią

wt. 31 mar 2020

W dniu 27 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wypłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Nowe terminy

Akt ten wprowadza przedłużenie o 2 miesiące terminu na złożenie rocznej deklaracji CIT-8 dla wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku. Zgodnie z rozporządzeniem, termin na złożenie deklaracji oraz zapłatę podatku upływa w dniu 31 maja 2020 roku (pierwotny termin to 31 marca 2020 roku).

Jednocześnie, przedłużeniu do dnia 31 lipca 2020 roku uległ termin do złożenia deklaracji CIT i zapłatę podatku dla podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku, którzy osiągali wyłącznie dochody wolne od podatku lub podatników, u których przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez takiego podatnika.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 27 marca 2020 roku.

Pozostałe zmiany

W dniu 31 marca zostało również opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych.

Akt ten dotyczy przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, w przypadku, gdy termin upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku. Przedłużenie to będzie miało miejsce do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za który są one sporządzane (informacja ORD-U).

Rozporządzenie zakłada również przedłużenie terminów przesyłania informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku CIT, którzy nie posiadają siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Przedłużenie to obejmie tych podatników (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami), których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku i będzie miało miejsce do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat (informacja IFT-2R).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw, tj. 31 marca.