Od 17 stycznia 2023 roku obowiązują wyższe stawki „kilometrówki”

Od 17 stycznia 2023 roku obowiązują wyższe stawki „kilometrówki”

śr. 18 sty 2023

2 stycznia 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, które weszło w życie 17 stycznia 2023 roku.

Od 17 stycznia 2023 roku pracodawcy są zobowiązani do zwrotu wyższych kwot pracownikom, którzy do wykonywania zadań służbowych wykorzystują swój prywatny pojazd. Jest to rekompensata kosztów ponoszonych przez pracowników, tzw. „kilometrówka”.

Wysokość świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, która nie może być wyższa niż:

  1. dla samochodu osobowego:

a. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,

b. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.

2. dla motocykla – 0,69 zł,

3. dla motoroweru – 0,42 zł.

Warto wspomnieć, że powyższe stawki są nieco wyższe niż te proponowane w pierwotnym projekcie wspomnianego rozporządzenia.

Dla przypomnienia, do 16 stycznia 2023 roku stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie mogły być wyższe niż:

  1. dla samochodu osobowego:

a. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,

b. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

2. dla motocykla – 0,2302 zł,

3. dla motoroweru – 0,1382 zł.

Warto zwrócić uwagę na przepis przejściowy, zgodnie z którym „w przypadku, gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych stosuje się stawki określone w niniejszym rozporządzeniu.”

Powyższe oznacza, że dla oświadczeń rozpatrzonych od 17 stycznia 2023 r. stosuje się już nowe, wyższe stawki.

Podwyższenie stawek jest wynikiem dostosowania kwoty rekompensaty do rosnących kosztów pojazdów i ich utrzymania i z pewnością zadowoli pracowników.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.