Przerwa na karmienie

Przerwa na karmienie

pon. 29 kwi 2024

Przerwa na karmienie jest chętnie wykorzystywanym uprawnieniem przez kobiety powracające do pracy po urodzeniu dziecka. Zasady korzystania z przerwy wyjaśnia art. 187 Kodeksu pracy.

Komu przysługuje?

Przerwa przysługuje matkom karmiącym dziecko piersią. Gdy dziecko jest karmione sztucznym pokarmem, przerwa nie przysługuje.

Ile trwa?

Długość i liczba przerw jest uzależniona od ilości karmionych dzieci i wymiaru czasu pracy w danym dniu.

Wymiar czasu pracyPrzerwa przy jednym dzieckuPrzerwa przy dwojgu dzieci i więcej
mniej niż 4 godzinynie przysługujenie przysługuje
od 4 do 6 godzin1 x 30 min1 x 45 min
więcej niż 6 godzin2 x 30 min2 x 45 min

Na wniosek pracownicy przerwy mogą być udzielane łącznie. W praktyce kobiety często korzystają z tej możliwości, przez co mogą później rozpoczynać lub wcześniej kończyć pracę.

Jak długo?

Przepisy nie regulują maksymalnego wieku dziecka czy okresu, przez który można korzystać z uprawnienia. Przerwa na karmienie przysługuje przez cały okres karmienia dziecka piersią.

Czy potrzebne jest zaświadczenie od lekarza?

Wystarczające jest oświadczenie o karmieniu piersią dołączone do wniosku o korzystanie z przerwy. Przepisy nie przewidują, w jaki sposób fakt karmienia miałby być udowodniony. Nie ma żadnych regulacji nakładających na lekarzy obowiązek wystawiania zaświadczeń. Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, że pracodawca nie ma podstaw prawnych, by żądać zaświadczenia potwierdzającego fakt karmienia piersią.

Czy przerwa jest płatna?

Za czas przerwy pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29. maja 1996 r. stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tą różnicą, że zmienne składniki przyjmuje się z miesiąca, w którym występuje przerwa.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Pracodawca nie ma prawa odmówić przerwy na karmienie. Odmowa byłaby wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zgodnie z art. 285 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy, które podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Wówczas pracownica może złożyć skargę na pracodawcę do właściwego okręgowego inspektoratu pracy.

Dodatkowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pomieszczenia, w którym kobiety będą mogły karmić. W § 39 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy czytamy, że „w zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż dwadzieścia kobiet w jednym budynku należy urządzić pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek, przyjmując co najmniej jedno miejsce na każdych trzysta kobiet zatrudnionych na jednej zmianie, lecz nie mniej niż jedno miejsce”.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.