Autozapis do PPK 2023 - Kogo dotyczy? O jakich terminach należy pamiętać?

Autozapis do PPK 2023 – Kogo dotyczy? O jakich terminach należy pamiętać?

czw. 16 lut 2023

Na rok 2023 przypada pierwszy autozapis do Pracowniczego Planu Kapitałowego. Zgodnie z przepisami, co cztery lata następuje automatyczne zapisanie do PPK pracowników, którzy nie złożą w terminie ponownej rezygnacji – dotyczy to również pracowników, którzy w ciągu ostatnich 4 lat, czyli od momentu uruchomienia PPK składali już rezygnację. Kolejne autozapisy odbędą się w 2027 oraz w 2031 roku i wtedy także pracodawcy będą ponownie zobowiązani do zgłoszenia pracowników, od których nie otrzymają rezygnacji w terminie do 10 marca 2023.

Do 28 lutego 2023 pracodawcy mają obowiązek poinformowania pracowników o autozapisie do PPK. Przekazanie informacji następuje w sposób przyjęty w firmie, jednak należy mieć na uwadze, że to pracodawca musi udowodnić – w przypadku ewentualnych sytuacji spornych – że wywiązał się ze swojego obowiązku informacyjnego.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK oraz dokonywania wpłat do PPK za pracowników, którzy co prawda uprzednio zrezygnowali z przystąpienia do programu, ale nie złożą rezygnacji w terminie. Rezygnacje, które sprawią, że pracownicy nie zostaną poddani autozapisowi można składać nie wcześniej niż 1 marca 2023. Do 28 lutego 2023 pozostają bowiem w mocy dotychczasowe rezygnacje, które automatycznie wygasają z dniem 1 marca 2023. Za pracownika, który złoży po 1 marca 2023 ponowny wniosek o rezygnację, pracodawca nie dokona wpłat na PPK, nie zawrze w jego imieniu również umowy o prowadzenie PPK.

Datą autozapisu będzie 10 marca 2023 – wtedy pracodawca zgodnie z przepisami ma obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu wszystkich osób uprawnionych, które pomiędzy 1 a 10 marca 2023 nie złożyły ponownego wniosku o rezygnację. W marcowych wynagrodzeniach uwzględnione zostaną naliczenia składek dla pracowników zapisanych w ramach autozapisu, a następnie składki pracodawca odprowadzi do instytucji finansowej zarządzającej PPK w okresie 1-17 kwietnia 2023 (pierwszej wpłaty po marcowym autozapisie nie można dokonać w tym samym miesiącu).

W innej sytuacji są pracownicy w wieku 55+. Ponowny autozapis nie obejmuje osób, które nie zostały zapisane do PPK ze względu na to, że nie zawnioskowały uprzednio o dołączenie do programu. Dla pracowników od 55. roku życia obowiązują bowiem odrębne zasady – ta grupa dołącza do PPK na swój pisemny wniosek (w przeciwieństwie do pracowników przed 55. rokiem życia, którzy do programu włączani są automatycznie). Ze względu na to, że pracownicy 55+ nie składali wniosku o rezygnację z PPK, autozapis ich nie obowiązuje.

W sytuacji, gdy pracownik dostarczy wniosek o rezygnację z uczestnictwa w PPK po 10 marca 2023, w związku z czym 10 marca 2023 zostanie automatycznie zapisany do PPK, a jego składki zostaną naliczone od marcowej wypłaty, ale zrobi to przed przekazaniem funduszy do instytucji finansowej, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu naliczonych składek pracownikowi.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.