Umowa zlecenie z uczniem i studentem

Umowa zlecenie z uczniem i studentem

wt. 19 lip 2022

Lato w pełni, egzaminy zdane, przyszedł czas na upragnione wakacje, ale co zrobić, gdy brakuje funduszy na wymarzony wypoczynek z przyjaciółmi?

Z pomocą przychodzi Kodeks cywilny, w którym mowa o umowie zlecenia, gdzie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania zlecenia na rzecz zlecającego. Co ważne, jeżeli zleceniobiorca jest uczniem lub studentem do 26 roku życia, od jego wynagrodzenia nie zostaną odprowadzone składki społeczne, składka zdrowotna ani podatek, pod warunkiem, że umowa zlecenia nie jest zawarta z własnym pracodawcą.

Przed zawarciem umowy zlecenia należy zweryfikować czy zleceniobiorca posiada status ucznia lub studenta. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych za ucznia do 26 roku życia uznaje się osobę, która spełnia jeden w niżej wymienionych warunków:

  • kontynuuje naukę w tej samej szkole,
  • ukończyła szkołę i kontynuuje naukę w szkole, która rozpoczyna rok szkolny od 1 września,
  • ukończyła szkołę i przedstawi zaświadczenie o przyjęcie na studia wyższe, wówczas status ucznia obowiązuje do 30 września,
  • ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki -> tu uwaga: status ucznia obowiązuje jedynie do 31 sierpnia.

W przypadku gdy student uczęszcza na studia pierwszego lub drugiego stopnia albo kształci się na jednolitych studiach magisterskich, wówczas umowa zlecenia z nim zawarta również będzie wolna od składek ZUS, pod warunkiem, że zleceniobiorca nie ukończył 26 lat, nie został skreślony z listy studentów i nie obronił egzaminu dyplomowego. W sytuacji, gdy zleceniobiorca rozpoczął studia doktoranckie lub podyplomowe, status studenta go nie obowiązuje.

Uczeń i student do ukończenia 26 roku życia co do zasady korzysta ze zwolnienia podatkowego tzn. PIT – 0, do momentu osiągnięcia przychodu w kwocie 85 528,00 zł. Od wspominanej reguły istnieje wyjątek, w postaci zryczałtowanej umowy zlecenia, o której mowa, gdy wynagrodzenie określone jest kwotowo i wynosi do 200,00 zł brutto. Taka umowa nie korzysta z ulgi dla młodych.

Dla uczniów, jak i studentów okres letni to idealny czas na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a dzięki umowie zlecenia wynagrodzenie brutto będzie równe kwocie do wypłaty oraz kosztom zleceniodawcy. Co ważne za godzinę pracy zleceniobiorca nie może otrzymać niższego wynagrodzenia aniżeli 19,70 zł brutto (dotyczy roku 2022).

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.