Koronawirus: ulgi dla przedsiębiorców

Koronawirus: ulgi dla przedsiębiorców

czw. 19 mar 2020

ZUS opublikował informacje dotyczące ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem.

Pracodawcy, którzy z powodu pandemii mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy, o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać z ulg należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi pełną księgowość, do wniosku musi dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. We wniosku należy również wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą przyznawane w ramach pomocy de minimis. Z  tego powodu, przedsiębiorca będzie musiał złożyć dodatkowe dokumenty odnośnie pomocy publicznej.