Deklaracje VAT w formie JPK?

Deklaracje VAT w formie JPK?

czw. 28 lut 2019

W grudniu, na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt zmian do ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Czy w przyszłym roku deklaracje VAT będziemy składać w formie JPK?

Nowy format deklaracji

Projekt przewiduje zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK_VAT. Zmiana miałaby wejść w życie w lipcu 2019. Nowy format JPK_VAT ma zawierać dane dotychczas wykazywane w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-27, a także w dołączonych do nich załącznikach.

Autorzy projektu podkreślają, że dzięki wprowadzeniu zmian zmniejszą się obowiązki informacyjne podatników VAT. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zastąpienia deklaracji VAT plikami JPK_VAT, informacje w nich zawarte staną się podstawą do rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym. Tym samym, wszelkie nieprawidłowości, które swoje miejsce znajdą w danych przekazywanych za pomocą JPK_VAT, będą mogły rodzić poważniejsze konsekwencje niż te, które obserwowaliśmy dotychczas.

Kary za nieprawidłowości

Autorzy projektu przewidują także, że w przypadku, gdy podatnik prześle plik, w którym znajdują się błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, może wyeliminować je w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Urzędu Skarbowego. Jeśli zaś termin ten zostanie przekroczony, naczelnik Urzędu Skarbowego będzie uprawniony do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

Co więcej, trzeba mieć na uwadze, że stwierdzenie nieprawidłowości w przesłanych plikach naraża podatnika na podjęcie wobec niego czynności kontrolnych przez organy podatkowe. To z kolei może doprowadzić do określenia zobowiązania podatkowego w zakresie VAT wraz z odsetkami za zwłokę.

Warto przygotować się na tę „rewolucję” z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana struktury JPK_VAT będzie wiązała się przede wszystkim z koniecznością aktualizacji systemów księgowych, ale warto też pomyśleć o przeprowadzeniu audytów plików JPK_VAT, żeby ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów przy ich sporządzaniu.

Więcej na www.mazars.pl