Deklaracje VAT w formie JPK?

W grudniu, na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt zmian do ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Czy w przyszłym roku deklaracje VAT będziemy składać w formie JPK?

Nowy format deklaracji

Projekt przewiduje zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK_VAT. Zmiana miałaby wejść w życie w lipcu 2019. Nowy format JPK_VAT ma zawierać dane dotychczas wykazywane w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-27, a także w dołączonych do nich załącznikach.

Autorzy projektu podkreślają, że dzięki wprowadzeniu zmian zmniejszą się obowiązki informacyjne podatników VAT. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zastąpienia deklaracji VAT plikami JPK_VAT, informacje w nich zawarte staną się podstawą do rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym. Tym samym, wszelkie nieprawidłowości, które swoje miejsce znajdą w danych przekazywanych za pomocą JPK_VAT, będą mogły rodzić poważniejsze konsekwencje niż te, które obserwowaliśmy dotychczas.

Kary za nieprawidłowości

Autorzy projektu przewidują także, że w przypadku, gdy podatnik prześle plik, w którym znajdują się błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, może wyeliminować je w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Urzędu Skarbowego. Jeśli zaś termin ten zostanie przekroczony, naczelnik Urzędu Skarbowego będzie uprawniony do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

Co więcej, trzeba mieć na uwadze, że stwierdzenie nieprawidłowości w przesłanych plikach naraża podatnika na podjęcie wobec niego czynności kontrolnych przez organy podatkowe. To z kolei może doprowadzić do określenia zobowiązania podatkowego w zakresie VAT wraz z odsetkami za zwłokę.

Warto przygotować się na tę „rewolucję” z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana struktury JPK_VAT będzie wiązała się przede wszystkim z koniecznością aktualizacji systemów księgowych, ale warto też pomyśleć o przeprowadzeniu audytów plików JPK_VAT, żeby ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów przy ich sporządzaniu.

Artykuł autorstwa Malwiny Dąbrowskiej, Doradcy Podatkowego, Managera w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars

Polecane wpisy na blogu

Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić satysfakcję użytkowników. Dowiedz się więcej na temat plików cookies. Proszę pamiętać, że po wyłączeniu plików cookies niektóre elementy tej strony internetowej mogą stać się niedostępne dla Państwa. W przeciwnym razie kontynuacja z korzystania ze strony oznacza, że zgadzają się Państwo na wykorzystanie plików cookies.

OK