Czego wymagamy od współczesnych księgowych?

Czego wymagamy od współczesnych księgowych?

wt. 15 sty 2019

Zawód księgowego faktycznie kojarzy się z określonym zestawem cech osobowościowych. Są one oczywiście nadal bardzo ważne, natomiast obecnie od księgowych wymaga się o wiele szerszych kompetencji. Jeśli chodzi o te merytoryczne, to niezbędna w zawodzie księgowego jest znajomość prawa bilansowego polskiego i międzynarodowego (coraz więcej podmiotów obowiązkowo lub dobrowolnie prowadzi księgi według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), prawa handlowego i cywilnego, prawa podatkowego oraz, ze względu na liczne wątpliwości interpretacyjne, linii orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych. Nieznajomość powyższych przepisów może doprowadzić do niewypełnienia pewnych obowiązków przez firmę, a w efekcie skutkować karą finansową lub konsekwencjami dla Zarządu.

Natomiast kompetencje miękkie, jakie musi posiadać współczesny księgowy to umiejętność pracy w zespole. Nie wystarczy już samodzielna analiza słupków i liczb. Obecne, wewnętrzne działy księgowe w firmach zbierają niezbędne informacje z wszystkich działów, np. sprzedaży, marketingu czy produkcji. Muszą je zatem dobrze zrozumieć i prawidłowo ująć w księgach. Dlatego też umiejętności komunikacyjne i praca zespołowa są w tym zakresie niezwykle ważne.

Podobnie sytuacja wygląda w firmach outsourcingowych. Umiejętności relacyjno-komunikacyjne są tu bardzo istotne, ponieważ księgowi pracują w strukturze macierzowej, w zmiennych zespołach, a także muszą budować relację biznesową z klientem.

Współczesna księgowość wymaga również szerokich kompetencji informatycznych, Czasy przeliczania słupków na kalkulatorze dawno minęły. Obecne zaawansowane oprogramowania księgowo-finansowe są sprzężone z procesami biznesowymi, a ich znajomość jest warunkiem efektywnej i sprawnej pracy.

Jak widać, na przestrzeni lat rozwój technologii oraz nowe regulacje przyczyniły się do tego, że kompetencje, które wystarczały jeszcze 20 lat temu, obecnie musiały zostać znacznie poszerzone. Praca księgowego wymaga szerokiego zakresu umiejętności, zarówno tych miękkich jak i twardych.

Więcej na www.mazars.pl