Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło

pon. 11 sty 2021

Przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z dodanym art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zostanie zawarta z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy.

Zgłoszenia dokonuje się za pomocą nowego formularza ZUS RUD w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

W kwestii pomocy w związku z zagadnieniami omówionymi w powyższym artykule, zachęcam do kontaktu ze mną i odwiedzenia strony www.mazars.pl.