Jak prawidłowo liczyć termin wydania świadectwa pracy?

Zgodnie z art. 97 KP w związku z §4 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy w przypadku braku zamiaru podpisania kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od ustania dotychczasowej, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo.

Pracodawca ma również 7 dni na wydanie dokumentu, jeśli po zawarciu kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od rozwiązania poprzedniej, pracownik o to zawnioskuje.

Sposób doręczenia

W przypadku gdy pracownik nie jest obecny w miejscu pracy, np. z powodu choroby, niezwłoczne dostarczenie świadectwa staje się niemożliwe. W takiej sytuacji pracodawca w przeciągu 7 dni zobowiązany jest dostarczyć je za pośrednictwem poczty lub w inny sposób. Istnieje także możliwość wydania  dokumentu  osobie upoważnionej przez pracownika.

Prawidłowe liczenie terminu wydania

Dla prawidłowego obliczenia 7-dniowego okresu na wydanie świadectwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Zatem dzień rozwiązania stosunku pracy/złożenia wniosku nie jest uwzględniany przy obliczaniu terminu, który swój bieg rozpoczyna od dnia następnego. Dodatkowo, jeśli jego koniec przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (zgodnie z ustawą o dniach wolnych), wówczas termin upływa następnego dnia roboczego.

W praktyce zatem, aby dochować ustawowego terminu na wydanie świadectwa pracy, liczenie okresu rozpoczynamy od następnego dnia po rozwiązaniu umowy/otrzymaniu wniosku i po odliczeniu kolejnych 7 dni sprawdzamy status dnia ostatniego.

Artykuł autorstwa Katarzyny Błażejewskiej, Project Managera w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych Mazars 

Polecane wpisy na blogu

Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić satysfakcję użytkowników. Dowiedz się więcej na temat plików cookies. Proszę pamiętać, że po wyłączeniu plików cookies niektóre elementy tej strony internetowej mogą stać się niedostępne dla Państwa. W przeciwnym razie kontynuacja z korzystania ze strony oznacza, że zgadzają się Państwo na wykorzystanie plików cookies.

OK