Czy przejazdy związane z delegacją obejmują czas pracy?

Czy przejazdy związane z delegacją obejmują czas pracy?

niedz. 03 mar 2019

Podróż służbowa pracownika obejmuje m.in. czas dojazdu do/z miejsca wykonywania pracy poza stałym miejscem jej świadczenia. Pomimo, iż pracownik odbywa ją na polecenie pracodawcy, to okresu tego, zgodnie z orzeczeniami Sądu Najwyższego, nie wlicza się do czasu pracy. Stoi on na stanowisku, że ten etap podróży nie jest pozostawaniem w dyspozycji pracodawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy czas dojazdu pokrywa się z normalnymi godzinami pracy pracownika, jak również kiedy w czasie przemieszczania się pracownik wykonuje swoją pracę, np. opracowuje zlecony raport.

W jednym z wyroków Sąd Najwyższy stwierdził także, że jeśli jedynym celem podróży jest przewóz innych pracowników, to pełnienie wówczas funkcji kierowcy oznacza jednocześnie czas pracy dla tego pracownika.

Reasumując, jeśli w okresie dojazdu i powrotu pracownik nie wykonuje pracy i okres ten nie pokrywa się z jego harmonogramem, czas ten nie jest traktowany jako czas pracy. Wówczas pracodawca nie jest zobligowany do wypłacenia wynagrodzenia za pracę. Należy jednak pamiętać że każdemu pracownikowi należy się dieta, która z kolei obejmuje cały okres podróży. Dlatego też naliczając wysokość diety, jaka ma zostać wypłacona  należy wziąć pod uwagę pełen czas od rozpoczęcia do zakończenia delegacji.

Okres dojazdu nie pozostaje również bez wpływu na okresy odpoczynku pracownika. Należy pamiętać, że każdy pracownik powinien mieć zagwarantowany 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek dobowy.  Jeśli zatem odbywanie podróży służbowej naruszałoby ten okres pracodawca zobowiązany jest do udzielenia równoważnego czasu wolnego. Podstawą jego udzielenia jest tu oświadczenie pracownika o czasie zakończenia podróży służbowej.

 

Więcej na www.mazars.pl