Czy Wigilia firmowa zalicza się do kosztów podatkowych?

W sytuacji, gdy koszty spotkania wigilijnego są ponoszone ze środków obrotowych firmy w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. Wynika to z dwóch dokumentów – art. 23 1 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Należy jednak pamiętać, że takie spotkanie musi mieć charakter motywacyjno-integracyjny, wpływać na poprawę atmosfery w pracy i podniesienie efektywności pracowników. Wówczas wydatki poniesione na organizację takiej imprezy spełniają wyżej wymienioną definicję kosztu uzyskania przychodów.

W sytuacji, gdy w takim spotkaniu udział biorą osoby spoza firmy (tj. kontrahenci czy członkowie rodzin pracowników), należy to traktować jako reprezentację. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT wydatki poniesione na reprezentację nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych firmy.

Jeszcze inaczej wygląda to w przypadku, gdy impreza została sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wtedy, zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT, wydatki te nie są kosztem uzyskania przychodu.

Jeśli jednak naszą firmową Wigilię można rozliczyć jako koszt firmy, należy pamiętać o właściwym udokumentowaniu poniesionych wydatków. Tak naprawdę, tylko wtedy przedsiębiorca może wykazać, że poniesione na nią wydatki dotyczą obecnie prowadzonej działalności.

Artykuł autorstwa Magdaleny Możaryn, Specjalisty w dziale usług księgowych Mazars

Polecane wpisy na blogu

Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić satysfakcję użytkowników. Dowiedz się więcej na temat plików cookies. Proszę pamiętać, że po wyłączeniu plików cookies niektóre elementy tej strony internetowej mogą stać się niedostępne dla Państwa. W przeciwnym razie kontynuacja z korzystania ze strony oznacza, że zgadzają się Państwo na wykorzystanie plików cookies.

OK