Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Czy Wigilia firmowa zalicza się do kosztów podatkowych?

W sytuacji, gdy koszty spotkania wigilijnego są ponoszone ze środków obrotowych firmy w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. Wynika to z dwóch dokumentów – art. 23 1 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Należy jednak pamiętać, że takie spotkanie musi mieć charakter motywacyjno-integracyjny, wpływać na poprawę atmosfery w pracy i podniesienie efektywności pracowników. Wówczas wydatki poniesione na organizację takiej imprezy spełniają wyżej wymienioną definicję kosztu uzyskania przychodów.

W sytuacji, gdy w takim spotkaniu udział biorą osoby spoza firmy (tj. kontrahenci czy członkowie rodzin pracowników), należy to traktować jako reprezentację. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT wydatki poniesione na reprezentację nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych firmy.

Jeszcze inaczej wygląda to w przypadku, gdy impreza została sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wtedy, zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT, wydatki te nie są kosztem uzyskania przychodu.

Jeśli jednak naszą firmową Wigilię można rozliczyć jako koszt firmy, należy pamiętać o właściwym udokumentowaniu poniesionych wydatków. Tak naprawdę, tylko wtedy przedsiębiorca może wykazać, że poniesione na nią wydatki dotyczą obecnie prowadzonej działalności.

Więcej na www.mazars.pl

Magdalena Możaryn

Specjalista w dziale usług księgowych

Autor artykułu.

Monika Nowecka

Partner odpowiedzialny za działalność outsourcingową

Związana z Mazars od 1995 roku. Biegły rewident, absolwentka kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej podmiotów o różnej osobowości prawnej i różnorodnym profilu działalności, w tym podmiotów notowanych na giełdzie. Posiada szeroka wiedzę i praktykę w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF). Ekspert w branży outsourcingowej, ceniona prelegentka oraz autorka wielu publikacji. Ma dwójkę dzieci, pasjonatka futbolu oraz wycieczek górskich.