Interpretacje indywidualne również w zakresie Opłaty cukrowej

Interpretacje indywidualne również w zakresie Opłaty cukrowej

wt. 06 kwi 2021

Od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym dotyczące opłaty od napojów słodzonych (tzw. Opłaty cukrowej) zgodnie, z którymi wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem:

  1. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008,
  2. kofeiny lub tauryny

podlega opłacie (wysokość opłaty uzależniona została od zawartości cukrów w 100 ml produktu).

Od początku obowiązywania przepisów pojawiło się wiele wątpliwości interpretacyjnych, które jedynie w pewnym zakresie zostały wyjaśnione w wydanych przez Ministra Zdrowia objaśnieniach prawnych w zakresie stosowania tzw. opłaty cukrowej skierowanych do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W związku jednak z brakiem wyraźnego przepisu regulującego organ właściwy do wydawania interpretacji / wyjaśnień w zakresie opłaty cukrowej (czy ma to być Minister Zdrowia czy też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) wielu przedsiębiorców mających wątpliwości interpretacyjne dot. Opłaty cukrowej rezygnowało z próby uzyskania wiążącej interpretacji indywidualnej.

W oczekującej obecnie na podpis Prezydenta RP ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw znalazły się przepisy regulujące powyższą kwestię. Zgodnie z nimi to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie opłaty cukrowej. Dodatkowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uzyskał możliwość wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zajęcie stanowiska w danej sprawie. Minister Zdrowia będzie miał 21 dni od dnia doręczenia wniosku na przedstawienie swojego zdania.

Co ważne, wspomniana ustawa reguluje również kwestię terminu rozpoznania wniosków o wydanie interpretacji w zakresie opłaty cukrowej złożonych dotychczas przed podatników. Zgodnie z projektem interpretacje indywidualne powinny zostać wydane w terminie:

  • 2 miesięcy od dnia wejścia w życie omawianego projektu ustawy – w przypadku wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2020 r.;
  • 3 miesięcy od dnia wejścia w życie omawianego projektu ustawy – w przypadku wniosków złożonych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani wsparciem w zakresie opłaty cukrowej, proszę o kontakt.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mazars.pl