Obniżenie stopy procentowej kredytu lombardowego bez wpływu na wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Obniżenie stopy procentowej kredytu lombardowego bez wpływu na wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

pt. 20 mar 2020

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa oraz ciężkim okresem dla gospodarki, podejmowane są różne działania, których celem jest wypracowanie rozwiązań dla najbardziej dotkniętych w tym szczególnym okresie podmiotów.

Wysokość stóp procentowych

Jednym z takich rozwiązań, mającym na celu ulgę dla podmiotów zadłużonych, jest podjęcie w dniu 17 marca 2020 roku przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji o obniżeniu stóp procentowych, w tym m.in. stopy referencyjnej z 1,5% do 1% w skali roku oraz stopy kredytu lombardowego z 2,5% do 1,5% w skali roku. Uchwała obowiązuje już od 18 marca. Ostatnia taka decyzja została podjęta przez RPP w 2015 roku.

Skutki obniżenia stopy procentowej

Obniżenie stopy procentowej kredytu lombardowego nie wpływa w żadnym stopniu na obniżenie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Art. 56 ordynacji podatkowej stanowi, iż stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej jest sumą 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2%, jednakże stawka ta nie może być niższa niż 8% w skali roku.

Z przepisu tego wynika, że pomimo zmian w stopie kredytu lombardowego, stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w dalszym ciągu wynosić ma 8% w skali roku.