Samochód służbowy vs użytkowanie prywatne

Samochód służbowy vs użytkowanie prywatne

pt. 08 mar 2019

Regulacja prawna z 2015 roku

W 2015 roku w odpowiedzi na potrzeby pracodawców, do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały dodane nowe regulacje. Określają one kwotę przychodu dla pracownika w zamian za udostępnienie mu samochodu służbowego do użytku prywatnego.  Artykuł 12 ust 2a ustawy mówi, że wartość świadczenia uzależniona jest od pojemności silnika i wynosi odpowiednio:

  • dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm³ – 250,00 zł miesięcznie
  • dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm³ – 500,00 zł miesięcznie.

W ustawie nie znajdziemy jednak informacji czy kwota ta obejmuje także koszty związane z użyciem paliwa, co obecnie rodzi najwięcej sporów na linii sądy i pracodawcy a Urząd Skarbowy.

Wyroki sądowe

Brak jasnych regulacji w ustawie stał się przyczyną kilku procesów sądowych dotyczących rozliczenia prywatnego użytkowania służbowych aut. Wyroki sądowe, chociażby tegoroczny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca II FSK 1185/16 stanowią , że kwota ryczałtu obejmuje wszystkie koszty związane z udostępnieniem zatrudnionemu auta, zarówno koszty eksploatacyjne typu ubezpieczenie, koszty przeglądów technicznych, jak i paliwo. Mimo wszystko Urząd Skarbowy nadal wydaje interpretacje, które nakazują koszty zużycia paliwa w celach prywatnych traktować jako dodatkowe świadczenie, niezależne od kwoty ryczałtu zgodnej z regulacją z 2015 roku.

Jak widać na dzień dzisiejszy trudne jest jasne stwierdzenie jak powinno wyglądać takie rozliczenie na linii pracodawca – pracownik. Dopóki regulacje prawne w klarowny sposób nie zdefiniują co obejmują kwoty ryczałtów będziemy świadkami wielu sporów pracodawców i Urzędu Skarbowego. Pracodawcy obierając  metodologię rozliczenia powinni mieć  zatem na uwadze obecną sytuację prawno-podatkową.

 

Więcej na www.mazars.pl