Samochód służbowy vs użytkowanie prywatne

Regulacja prawna z 2015 roku

W 2015 roku w odpowiedzi na potrzeby pracodawców, do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały dodane nowe regulacje. Określają one kwotę przychodu dla pracownika w zamian za udostępnienie mu samochodu służbowego do użytku prywatnego.  Artykuł 12 ust 2a ustawy mówi, że wartość świadczenia uzależniona jest od pojemności silnika i wynosi odpowiednio:

  • dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm³ – 250,00 zł miesięcznie
  • dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm³ – 500,00 zł miesięcznie.

W ustawie nie znajdziemy jednak informacji czy kwota ta obejmuje także koszty związane z użyciem paliwa, co obecnie rodzi najwięcej sporów na linii sądy i pracodawcy a Urząd Skarbowy.

Wyroki sądowe

Brak jasnych regulacji w ustawie stał się przyczyną kilku procesów sądowych dotyczących rozliczenia prywatnego użytkowania służbowych aut. Wyroki sądowe, chociażby tegoroczny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca II FSK 1185/16 stanowią , że kwota ryczałtu obejmuje wszystkie koszty związane z udostępnieniem zatrudnionemu auta, zarówno koszty eksploatacyjne typu ubezpieczenie, koszty przeglądów technicznych, jak i paliwo. Mimo wszystko Urząd Skarbowy nadal wydaje interpretacje, które nakazują koszty zużycia paliwa w celach prywatnych traktować jako dodatkowe świadczenie, niezależne od kwoty ryczałtu zgodnej z regulacją z 2015 roku.

Jak widać na dzień dzisiejszy trudne jest jasne stwierdzenie jak powinno wyglądać takie rozliczenie na linii pracodawca – pracownik. Dopóki regulacje prawne w klarowny sposób nie zdefiniują co obejmują kwoty ryczałtów będziemy świadkami wielu sporów pracodawców i Urzędu Skarbowego. Pracodawcy obierając  metodologię rozliczenia powinni mieć  zatem na uwadze obecną sytuację prawno-podatkową.

Artykuł autorstwa Katarzyny Błażejewskiej, Project Managera w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych Mazars


Polecane wpisy na blogu

Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić satysfakcję użytkowników. Dowiedz się więcej na temat plików cookies. Proszę pamiętać, że po wyłączeniu plików cookies niektóre elementy tej strony internetowej mogą stać się niedostępne dla Państwa. W przeciwnym razie kontynuacja z korzystania ze strony oznacza, że zgadzają się Państwo na wykorzystanie plików cookies.

OK