Ochrona Sygnalistów: Kluczowe Informacje o Projekcie Ustawy o Ochronie Osób Zgłaszających Naruszenia Prawa

Ochrona Sygnalistów: Kluczowe Informacje o Projekcie Ustawy o Ochronie Osób Zgłaszających Naruszenia Prawa

pon. 08 kwi 2024

Dnia 2 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, znanych jako sygnaliści. Ta inicjatywa, wdrażająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019, ma na celu zapewnienie wsparcia dla sygnalistów w Unii Europejskiej.

Oto główne punkty zawarte w projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów:

  1. Osoby pracujące zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, będą objęte ochroną, jeśli zgłoszą lub ujawnią naruszenie prawa lub uzasadnione podejrzenia naruszenia prawa związane z ich pracą.
  2. Ochrona sygnalistów będzie dotyczyła wszystkich form zatrudnienia, niezależnie od rodzaju umowy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt menedżerski czy prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.)
  3. Możliwość zgłaszania naruszeń będzie przysługiwać także wykonawcom, podwykonawcom oraz dostawcom.
  4. Pracodawcy, podejmujący działania odwetowe wobec sygnalistów, będą obowiązani do wypłaty odszkodowania, które nie będzie niższe niż średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku (obecnie: 7155,48 zł).
  5. Sygnalista nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonanego zgłoszenia (np. naruszenie praw autorskich lub przepisów o ochronie danych osobowych, obowiązku zachowania tajemnicy), pod warunkiem, że było ono konieczne.
  6. Zgłoszenie naruszenia będzie możliwe poprzez wewnętrzne kanały zgłoszeń w firmach, zewnętrzne organy państwowe lub w szczególnych przypadkach przez ujawnienie publiczne.
  7. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie instytucją udzielającą wsparcia sygnalistom.

Nowe przepisy o ochronie sygnalistów wejdą w życie po 3 miesiącach, a przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych po 6 miesiącach od ogłoszenia, co wymagać będzie od pracodawców dostosowania odpowiednich procedur zgłaszania naruszeń prawa.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.