Ważne daty

 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień
pn
wt
śr
cz
pt
so
ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pn
wt
śr
cz
pt
so
ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
pn
wt
śr
cz
pt
so
ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pn
wt
śr
cz
pt
so
ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
pn
wt
śr
cz
pt
so
ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pn
wt
śr
cz
pt
so
ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
pn
wt
śr
cz
pt
so
ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pn
wt
śr
cz
pt
so
ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pn
wt
śr
cz
pt
so
ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
pn
wt
śr
cz
pt
so
ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pn
wt
śr
cz
pt
so
ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
pn
wt
śr
cz
pt
so
ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wyznaczenie współczynnika do kalkulacji ekwiwalentu za urlop na 2019 r.

Obowiązek stosowania w rozliczeniach płacowych nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę

Ustalenie stanu zatrudnienia w celu określenia obowiązku utworzenia ZFŚS w 2019 r.

Podmioty tworzące ZFŚS wyznaczają dodatkowo prognozowany stan zatrudnienia na 2019 r. celem ustalenia wysokości odpisów

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o ile zostały pobrane w poprzednim miesiącu

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT

Złożenie przez płatników dokumentacji rozliczeniowej ZUS za poprzedni miesiąc

(ZUS DRA i raporty ZUS RCA, ZUS RPA, ZUS RSA oraz ZUS RZA) i opłacenie składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Ostatni dzień na przekazanie do PFRON raportu DEK-R przez pracodawców zobowiązanych w 2018 r. do wpłat na PFRON

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Złożenie deklaracji:

DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON informacji INF-1

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4)

Od wypłaconych w poprzednim miesiącu przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w poprzednim miesiącu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu

Wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo

Złożenie ewidencji VAT w formie JPK

Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7

Ostatni dzień na złożenie ZUS IWA za 2018 r. czyli informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

Złożenie deklaracji CIT-10Z, CIT-6R

Poinformowanie zatrudnionych osób o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w 2019 r.

Dotyczy pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjętych układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu wynagradzania

Przekazanie do właściwego urzędu skarbowego PIT 11, PIT 8C, PIT 4R, PIT 8AR za ubiegły rok

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o ile zostały pobrane w poprzednim miesiącu

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT

Złożenie przez płatników dokumentacji rozliczeniowej ZUS za poprzedni miesiąc

(ZUS DRA i raporty ZUS RCA, ZUS RPA, ZUS RSA oraz ZUS RZA) i opłacenie składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Złożenie deklaracji:

DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON informacji INF-1

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4)

Od wypłaconych w poprzednim miesiącu przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w poprzednim miesiącu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu

Wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo

Złożenie ewidencji VAT w formie JPK

Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7

Przekazanie podatnikom PIT 11, PIT 8C, IFT-1R za poprzedni rok

Przekazanie do właściwego urzędu skarbowego IFT 1-R za 2018 r.

Przekazanie zatrudnionym osobom informacji rocznej - ZUS IMIR

Obowiązek poinformowania ZUS o przychodzie uzyskanym w 2018 r. przez zatrudnionych wcześniejszych emerytów oraz rencistów

Obowiązują nowe zwaloryzowane kwoty wolne od potrąceń stosowane przy dokonywaniu potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o ile zostały pobrane w poprzednim miesiącu

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT

Złożenie przez płatników dokumentacji rozliczeniowej ZUS za poprzedni miesiąc

(ZUS DRA i raporty ZUS RCA, ZUS RPA, ZUS RSA oraz ZUS RZA) i opłacenie składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Złożenie deklaracji:

DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON informacji INF-1

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4)

Od wypłaconych w poprzednim miesiącu przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w poprzednim miesiącu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu

Wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo

Złożenie ewidencji VAT w formie JPK

Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7

Sporządzenie rocznego elektronicznego sprawozdania finansowego w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym

Złożenie od US rocznej deklaracji CIT-8, IFT-2R, ORD-U

Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej obowiązującej od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r.

Złożenie przez płatników opłacających za pracowników składki na Fundusz Emerytur Pomostowych druków ZUS ZSWA

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o ile zostały pobrane w poprzednim miesiącu

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT

Złożenie przez płatników dokumentacji rozliczeniowej ZUS za poprzedni miesiąc

(ZUS DRA i raporty ZUS RCA, ZUS RPA, ZUS RSA oraz ZUS RZA) i opłacenie składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Złożenie deklaracji:

DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON informacji INF-1

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4)

Od wypłaconych w poprzednim miesiącu przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w poprzednim miesiącu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu

Wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo

Złożenie ewidencji VAT w formie JPK

Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o ile zostały pobrane w poprzednim miesiącu

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT

Złożenie przez płatników dokumentacji rozliczeniowej ZUS za poprzedni miesiąc

(ZUS DRA i raporty ZUS RCA, ZUS RPA, ZUS RSA oraz ZUS RZA) i opłacenie składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Złożenie deklaracji:

DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON informacji INF-1

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4)

Od wypłaconych w poprzednim miesiącu przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w poprzednim miesiącu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu

Wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo

Złożenie ewidencji VAT w formie JPK

Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7

Przelanie na wyodrębniony rachunek bankowy pierwszej raty odpisu podstawowego na ZFŚS w wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych

Złożenie do NBP PZ-IB oraz AZ-IB

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o ile zostały pobrane w poprzednim miesiącu

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT

Złożenie przez płatników dokumentacji rozliczeniowej ZUS za poprzedni miesiąc

(ZUS DRA i raporty ZUS RCA, ZUS RPA, ZUS RSA oraz ZUS RZA) i opłacenie składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Złożenie deklaracji:

DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON informacji INF-1

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4)

Od wypłaconych w poprzednim miesiącu przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w poprzednim miesiącu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu

Wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo

Złożenie ewidencji VAT w formie JPK

Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7

Wchodzi w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pracodawcy zatrudniający na dzień 31/12/2018 r. co najmniej 250 pracowników zobowiązani są do utworzenia PPK

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o ile zostały pobrane w poprzednim miesiącu

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT

Złożenie przez płatników dokumentacji rozliczeniowej ZUS za poprzedni miesiąc

(ZUS DRA i raporty ZUS RCA, ZUS RPA, ZUS RSA oraz ZUS RZA) i opłacenie składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Złożenie deklaracji:

DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON informacji INF-1

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4)

Od wypłaconych w poprzednim miesiącu przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w poprzednim miesiącu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu

Wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo

Złożenie ewidencji VAT w formie JPK

Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o ile zostały pobrane w poprzednim miesiącu

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT

Złożenie przez płatników dokumentacji rozliczeniowej ZUS za poprzedni miesiąc

(ZUS DRA i raporty ZUS RCA, ZUS RPA, ZUS RSA oraz ZUS RZA) i opłacenie składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Złożenie deklaracji:

DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON informacji INF-1

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4)

Od wypłaconych w poprzednim miesiącu przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w poprzednim miesiącu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu

Wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo

Złożenie ewidencji VAT w formie JPK

Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o ile zostały pobrane w poprzednim miesiącu

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT

Złożenie przez płatników dokumentacji rozliczeniowej ZUS za poprzedni miesiąc

(ZUS DRA i raporty ZUS RCA, ZUS RPA, ZUS RSA oraz ZUS RZA) i opłacenie składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Złożenie deklaracji:

DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON informacji INF-1

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4)

Od wypłaconych w poprzednim miesiącu przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w poprzednim miesiącu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu

Wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo

Złożenie ewidencji VAT w formie JPK

Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7

CIT-CFC (Controlled Foreign Corporation)

Przelanie na wyodrębniony rachunek bankowy drugiej raty odpisu podstawowego i odpisów zwiększających na ZFŚS.

Ostatni dzień na udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2018 r.

Ww. urlop pracownik musi rozpocząć najpóźniej w dniu 30 września 2019 r.

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o ile zostały pobrane w poprzednim miesiącu

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT

Złożenie przez płatników dokumentacji rozliczeniowej ZUS za poprzedni miesiąc

(ZUS DRA i raporty ZUS RCA, ZUS RPA, ZUS RSA oraz ZUS RZA) i opłacenie składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Złożenie deklaracji:

DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON informacji INF-1

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4)

Od wypłaconych w poprzednim miesiącu przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w poprzednim miesiącu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu

Wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo

Złożenie ewidencji VAT w formie JPK

Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o ile zostały pobrane w poprzednim miesiącu

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT

Złożenie przez płatników dokumentacji rozliczeniowej ZUS za poprzedni miesiąc

(ZUS DRA i raporty ZUS RCA, ZUS RPA, ZUS RSA oraz ZUS RZA) i opłacenie składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Złożenie deklaracji:

DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON informacji INF-1

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4)

Od wypłaconych w poprzednim miesiącu przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w poprzednim miesiącu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu

Wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo

Złożenie ewidencji VAT w formie JPK

Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7

Ustalenie płatnika zasiłków na 2020 r.

Uprawnionym, a tym samym zobowiązanym do wypłaty zasiłków w 2020 r. będzie pracodawca, który na dzień 30 listopada 2019 r. będzie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz bezpłatnych, a także duchownych, pomimo że podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o ile zostały pobrane w poprzednim miesiącu

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT

Złożenie przez płatników dokumentacji rozliczeniowej ZUS za poprzedni miesiąc

(ZUS DRA i raporty ZUS RCA, ZUS RPA, ZUS RSA oraz ZUS RZA) i opłacenie składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Złożenie deklaracji:

DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON informacji INF-1

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4)

Od wypłaconych w poprzednim miesiącu przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w poprzednim miesiącu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu

Wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo

Złożenie ewidencji VAT w formie JPK

Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7

Ustalenie wymiaru czasu pracy na poszczególne miesiące 2020 r. w celu zaplanowania harmonogramów pracy dla pracowników

Dokonanie finalnej korekty odpisów na ZFŚS za 2019 r. na podstawie rzeczywistego stanu zatrudnienia

Termin, do którego powinno sporządzić się plan urlopów na 2020 r.

Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić satysfakcję użytkowników. Dowiedz się więcej na temat plików cookies. Proszę pamiętać, że po wyłączeniu plików cookies niektóre elementy tej strony internetowej mogą stać się niedostępne dla Państwa. W przeciwnym razie kontynuacja z korzystania ze strony oznacza, że zgadzają się Państwo na wykorzystanie plików cookies.

OK