Pakiet Przyjazne Prawo – PPP

Pakiet Przyjazne Prawo – PPP

pt. 19 lip 2019

Z początkiem lipca został przyjęty przez rząd innowacyjny projekt, zapowiadany już od dłuższego czasu. Mowa tu o PPP. Ten tajemniczy skrót oznacza nic innego jak Pakiet Przyjazne Prawo. Jego głównym celem jest wprowadzenie uproszczeń dla szeroko pojętego polskiego biznesu, czego następstwem ma być szybki rozwój mikro, małych i średnich firm oraz całej gospodarki. Dlatego też projekt ten stanowi zbiór regulacji z różnych obszarów prawa i zakłada zmianę niektórych zapisów w aż 74 ustawach.

Przyjęty koncept zmienić ma w szczególności sposób rozliczania VAT przy imporcie. Dzisiejsze regulacje zniechęcają do korzystania z polskich portów, na rzecz zagranicznych. Spowodowane jest to krótkim terminem na uregulowanie podatku – dla większości podmiotów jest to 10 dni od momentu odprawy celnej lub od dnia wydania decyzji celnej. Teraz ma to ulec zmianie i według nowych przepisów podatek będzie mógł być zapłacony przez wszystkich do 25. dnia następnego miesiąca.

Kolejnym istotnym punktem projektu jest wprowadzenie ulgi dla nowo powstałych mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Będzie to mechanizm tzw. „żółtej kartki”. Ma on polegać na tym, że w ciągu pierwszego roku działalności lub po upływie 36 miesięcy od dnia zakończenia bądź zawieszenia działalności, przedsiębiorca (z sektora mikro, małych i średnich firm zarejestrowany w CEIDG) za popełniony błąd nie zostanie obciążony karą finansową, a jedynie pouczony. Będzie musiał jednak ten błąd naprawić. W przypadku ponownego naruszenia przepisów lub rażącego błędu tradycyjne kary będą już stosowane.

Ciekawą zmianę stanowi kwestia ochrony konsumenckiej dla przedsiębiorcy. Najprościej rzecz ujmując firma uzyska prawa zwykłego konsumenta w zakresie rękojmi (reklamacji) oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Warunkiem skorzystania z takiego przywileju będzie jednak, aby sprzęt będący przedmiotem umowy nie posiadał charakteru podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

Całkowitą nowością ma być ułatwienie dla rzemieślników. Po zmianach będą oni mogli prowadzić swoją działalność również w formie spółek: jawnej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej lub jednoosobowej kapitałowej, przy czym przynajmniej jeden wspólnik będzie musiał posiadać kwalifikacje rzemieślnicze, a pozostali członkowie będą musieli należeć do najbliższej rodziny wspólnika. Dodatkowo wszelkie informacje na temat personalnych kwalifikacji rzemieślniczych mają być zamieszczone w bazie CEIDG.

Również istotną zmianą ma być ułatwienie podejmowania działalności gospodarczej przez zagranicznych pracowników naukowych, którzy już wcześniej pracowali w Polsce. Ma to zatrzymać wykwalifikowaną i dobrze wyszkoloną kadrę oraz wspomóc rozwój naszego kraju.

Inne planowane zmiany to m. in. wprowadzenie dla pracowników gastronomii możliwości przebadania się na własny wniosek, ułatwienie sukcesji przedsiębiorstw oraz zmniejszenie ilości obowiązków administracyjnych.

Pakiet Przyjazne Prawo jest kontynuacją prac w zakresie stworzenia przyjaznego środowiska dla przedsiębiorców. Uzupełnia on uprzednio wprowadzone w tym kierunku modyfikacje. Zapowiadane zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Autorem artykułu jest Bartłomiej Borowski – Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars

Więcej na www.mazars.pl