Odroczenie stosowania metody „Pay and demand refund” w podatku u źródła

Odroczenie stosowania metody „Pay and demand refund” w podatku u źródła

śr. 28 sie 2019

Ministerstwo Finansów odroczyło do 1 stycznia 2020 r. stosowanie przepisów o obowiązkowym poborze podatku u źródła od należności przekraczających 2 mln złotych rocznie na rzecz tego samego kontrahenta.

Skutki dla płatników

Do końca 2019 r. podatnicy mogą pobierać podatek u źródła częściowo na poprzednich zasadach (tj. mogą stosować zwolnienia, wyłączenia albo obniżone stawki podatku również w odniesieniu do należności, które w 2019 r. przekroczyły 2 mln złotych).

Należy mieć jednak na względzie, że z początkiem tego roku na podatników został nałożony obowiązek należytej staranności. Podatnicy przed wypłatą należności mają obowiązek weryfikować warunki materialne i formalne uprawniające do zastosowania stawki obniżonej albo zwolnienia (pod rygorem sankcji, do wysokości nawet 10% dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz wykluczenia powstania zaległości podatkowej wraz z odsetkami).

Podatek od źródła (a raczej brak jego poboru) jest również coraz częściej kwestionowany przez organy podatkowe (ostatnio głośna sprawa Cyfrowego Polsatu na kwotę zaległości około 25 mln PLN, tj. około 6 mln EUR plus odsetki).

Restrykcyjne stanowisko organów podatkowych 

Ministerstwo Finansów opublikowało również projekt objaśnień podatkowych dotyczących podatku u źródła, które rozstrzygają wiele wątpliwości co do zakresu obowiązku należytej staranności. Projekt objaśnień MF zasad poboru podatku u źródła potwierdza spodziewane restrykcyjne stanowisko organów podatkowych.

W projekcie objaśnień szczególną uwagę zwraca podkreślenie przez Ministerstwo Finansów wyższego standardu należytej staranności w stosunku do wypłat należności pomiędzy podmiotami powiązanymi. Do wskazanych przez MF działań, które powinien podjąć płatnik, należy m.in. weryfikacja substancji biznesowej, przepływów finansowych, funkcji oraz roli poszczególnych podmiotów w grupie. W odniesieniu do wypłat należności pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności o charakterze pasywnym (odsetki, dywidenda itd.), obowiązek zachowania należytej staranności oznacza weryfikację transakcji oraz odbiorcy należności, w szczególności posiadanie przez odbiorcę płatności statusu rzeczywistego beneficjenta („beneficial ownership test”) oraz prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej w państwie siedziby („economic activity test”), a także ustalenie rzeczywistego miejsca zarządu („effective management test”).

Należy podkreślić, że w projekcie objaśnień Ministerstwo Finansów wskazuje jako przykład działania płatnika w zakresie dochowania obowiązku należytej staranności uzyskanie raportu (opinii) niezależnego audytora albo doradcy podatkowego sporządzonego na podstawie badania dokumentów, faktycznej substancji biznesowej oraz przepływów finansowych. Uzyskanie takiego raportu może mieć bardzo duże znaczenie w przypadku oceny należytej staranności w odniesieniu do najistotniejszych wypłat (w szczególności do wypłat o charakterze pasywnym pomiędzy podmiotami powiązanymi, np.: wypłaty dywidendy oraz odsetek na rzecz udziałowca). Uzyskanie raportu (opinii) doradcy podatkowego może rozwiązać problem zachowania należytej staranności w 2019 r. oraz w latach następnych.

Warto również zauważyć, że zabezpieczenie transakcji w 2020 r. przed obowiązkowym poborem podatku u źródła może wymagać podjęcia działań już teraz. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że uzyskanie wiążącej opinii w zakresie zwolnienia z podatku u źródła może potrwać nawet 8-9 miesięcy (w skomplikowanych przypadkach nawet ponad rok).

Korzystając z okazji przypominamy również, że z dniem 30 września mija termin zaraportowania schematów podatkowych przez korzystających; brak realizacji obowiązków w zakresie MDR również podlega wysokim karom.

 

Więcej na www.mazars.pl