Obowiązkowa podzielona płatność w VAT od 1 listopada 2019

Obowiązkowa podzielona płatność w VAT od 1 listopada 2019

śr. 19 cze 2019

Od 1 listopada 2019 r. w ustawie VAT pojawi się obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) dla określonej grupy podatników. Podstawowym celem tych zmian jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności.

Najważniejsze zmiany:

  • obligatoryjne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma objąć płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami obejmujące towary wymienione w nowym Załączniku 15 do ustawy o VAT;
  • obligatoryjnym stosowaniem MPP mają być objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty;
  • nałożenie na wystawcę faktury sankcji w wysokości 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” będącego informacją, że przedmiotowa faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem MPP;
  • wprowadzenie sankcji dla nabywcy, który, mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności, ureguluje tę kwotę w inny sposób (100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze);
  • brak zapłaty w ramach podzielonej płatności skutkować ma również tym, że nabywca nie będzie uprawniony do uwzględnienia danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT;
  • wprowadzenie możliwości dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę.

Więcej na www.mazars.pl