Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars
Photo of

Małgorzata Świerszcz

Kierownik projektu w dziale usług księgowych

Autor artykułu.

Kontakt

Artykuły tego autora

Dokumenty księgowe – warunki, jakie muszą spełniać wg Ustawy o rachunkowości

Księgowość

Spółki działające w Polsce, które prowadzą księgi rachunkowe, mają obowiązek kierowania się zasadami zawartymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej...

Read more