Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars
Photo of

Lucyna Kotasiak

Team Leader w dziale usług księgowych

Autor artykułu.

Kontakt

Artykuły tego autora

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgowość

W ustawie o rachunkowości dokładnie nakreśla się sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przestrzeganie regulacji prawnych w tym zakresie jest bardzo ważne z punktu widzenia podmiotu gospodarczego...

Read more

Jednorazowa amortyzacja – dla kogo i na jakich warunkach?

Archiwum

Amortyzacji podlegają środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, jeśli są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością...

Read more