Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars
Photo of

Kinga Baran

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniona ekspertka w dziedzinie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Uczestniczyła w sporządzaniu i weryfikowaniu ekspertyz, opinii dotyczących prawa podatkowego, również dla Sejmu RP. Nadzorowała sporządzanie pism procesowych dla klientów będących w sporze z organami podatkowymi. Uczestniczyła  w audytach podatkowych największych spółek działających na polskim rynku.

Prelegentka licznych konferencji i  szkoleń podatkowych. Autorka i współautorka książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego. Publikowała m.in. na łamach  Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej.

Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt

Artykuły tego autora

CIT-8 dla firm przedłużony do końca maja

Archiwum

Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie w sprawie wydłużenia  terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. dla płatników CIT. Będzie on wydłużony...

Read more

CIT 2020

Podatki

Jak co roku, w podatkach zmienia się wiele przepisów, które w istotny sposób wymuszają zmodyfikowanie dotychczas stosowanych w działach podatkowych praktyk. Przedstawiamy najważniejsze aktualizacje zagadnień...

Read more

Ceny transferowe 2020

Podatki

Na koniec 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego należy wywiązać się z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. Dodatkowo, należy pamiętać, że od...

Read more

Biała lista podatników VAT

VAT

Od 1 września 2019 r. do ustawy o VAT zastosowano nowe przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT. Ma ona pomóc podatnikom przy weryfikacji ich kontrahentów. Szef Krajowej Administracji...

Read more

Zmiany w transakcjach towarowych wewnątrzwspólnotowych

VAT

Z dniem 1 stycznia 2020 r. sposób dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ulegnie istotnym zmianom. Jest to spowodowane wejściem w życie programu naprawczego do dyrektywy UE...

Read more

Zmiany w VAT. Ważne wyroki i interpretacje

VAT

I. ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE PODATKU VAT  1. Zmiana stawek VAT - od listopada możliwość potwierdzania stawek poprzez wystąpienie o Wiążącą Informację Stawkową Z dniem 1...

Read more

Nowy Jednolity Plik Kontrolny jednak od 1 października 2020 roku

VAT

Od 1 października 2020 roku w Polsce zostaną wprowadzone nowe przepisy, w myśl których istniejące deklaracje VAT i pliki JPK_VAT ustąpią jednemu dokumentowi JPK_VDEK. To...

Read more

„Tarcza antykryzysowa” dla samozatrudnionych

Podatki

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa w Polsce oraz powstałego w jej skutek kryzysu finansowego i pogarszającej się sytuacji podmiotów gospodarczych, 31 marca 2020 roku,...

Read more

Nowa matryca stawek VAT

VAT

1 lipca 2020 r. ma zacząć obowiązywać długo zapowiadana nowa matryca stawek VAT (za wyjątkiem przepisów w zakresie stawek VAT dla wydawnictw książkowych i prasowych,...

Read more

Przedłużenie terminów w zakresie rozliczeń podatkowych i składania informacji podatkowych w związku z pandemią

Archiwum

W dniu 27 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego...

Read more

Koronawirus: czy nowo zapowiedziana Tarcza Antykryzysowa uwzględnia zmiany w podatkach?

Podatki

W wyniku pandemii koronawirusa w Polsce i utrudnionej współpracy z klientami w zakresie rozliczeń podatkowych, rząd zapowiedział projekt stanowiący kontynuację i rozszerzenie zapewnień Ministerstwa Rozwoju...

Read more

Rewolucyjne zmiany: NIP na paragonach fiskalnych od 2020 roku

VAT

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Stanowią one, iż podmiot będący przedsiębiorcą ma prawo wystawić fakturę...

Read more

Ceny transferowe 2020

Podatki

Na koniec 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego należy wywiązać się z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. Dodatkowo, należy pamiętać, że od...

Read more

Nowy JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 roku

VAT

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. do polskiego porządku prawnego wejdą regulacje, które zastąpią dotychczas obowiązujące deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K jednolitym plikiem JPK_VAT. Rozwiązanie to zostało przewidziane przez...

Read more

Biała lista podatników VAT

VAT

Od 1 września 2019 r. do ustawy o VAT zastosowano nowe przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT. Ma ona pomóc podatnikom przy weryfikacji ich kontrahentów. Szef Krajowej Administracji...

Read more

Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze IT

Podatki

Pomimo że przepisy o uldze na działalność badawczo-rozwojową weszły w życie już kilka lat temu i praktycznie co roku podlegają ustawowym zmianom, to budzą one nadal wiele wątpliwości podatników, przede wszystkim...

Read more