Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars
Photo of

Kinga Baran

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniona ekspertka w dziedzinie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Uczestniczyła w sporządzaniu i weryfikowaniu ekspertyz, opinii dotyczących prawa podatkowego, również dla Sejmu RP. Nadzorowała sporządzanie pism procesowych dla klientów będących w sporze z organami podatkowymi. Uczestniczyła  w audytach podatkowych największych spółek działających na polskim rynku.

Prelegentka licznych konferencji i  szkoleń podatkowych. Autorka i współautorka książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego. Publikowała m.in. na łamach  Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej.

Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt

Artykuły tego autora

Zmiany w e-commerce coraz bliżej

VAT

Dyrektywa Rady UE nr 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 roku oraz będąca jej uzupełnieniem Dyrektywa Rady UE nr 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019...

Read more

Interpretacja ogólna w sprawie kosztów autorskich w PIT

Podatki

Minister Finansów wydał w dniu 15 września 2020 r. interpretację ogólną w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego. W interpretacji wskazano następujące...

Read more

CIT-8 dla firm przedłużony do końca maja

Archiwum

Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie w sprawie wydłużenia  terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. dla płatników CIT. Będzie on wydłużony...

Read more

CIT 2020

Podatki

Jak co roku, w podatkach zmienia się wiele przepisów, które w istotny sposób wymuszają zmodyfikowanie dotychczas stosowanych w działach podatkowych praktyk. Przedstawiamy najważniejsze aktualizacje zagadnień...

Read more

Ceny transferowe 2020

Podatki

Na koniec 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego należy wywiązać się z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. Dodatkowo, należy pamiętać, że od...

Read more

Biała lista podatników VAT

VAT

Od 1 września 2019 r. do ustawy o VAT zastosowano nowe przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT. Ma ona pomóc podatnikom przy weryfikacji ich kontrahentów. Szef Krajowej Administracji...

Read more