Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars
Photo of

Anna Sadowska

Project Manager w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych

Kierownik projektów z 15‑letnim doświadczeniem. Absolwentka wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń. Autorka licznych publikacji prasowych.

Nadzoruje i koordynuje realizację projektów kadrowo-płacowych dla polskich i zagranicznych podmiotów. Specjalista z zakresu rozliczania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce, doświadczona w przeprowadzaniu audytów personalnych.

Prywatnie uwielbia tenis i wspinaczkę wysokogórską.

Kontakt

Artykuły tego autora

Zadaniowy system czasu pracy

Kadry i płace

W zależności od rodzaju, miejsca i organizacji pracy oraz powierzonych pracownikowi obowiązków służbowych w firmie może być zastosowany zadaniowy system czasu pracy. System ten wprowadza...

Read more

Równoważny system czasu pracy

Kadry i płace

Równoważny system czasu pracy został zdefiniowany w art. 135 Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 135 &1 KP system ten może być wprowadzony w organizacjach, jeśli...

Read more

Podstawowy system czasu pracy

Kadry i płace

Jednym z najpopularniejszych systemów czasu pracy spotykanych w praktyce, a zwłaszcza w firmach gdzie przeważa praca biurowo-administracyjna, jest podstawowy system czasu pracy. W artykule dokonujemy...

Read more

Podstawowe zasady dotyczące czasu pracy

Kadry i płace

Zgodnie z definicją kodeksową, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania...

Read more

Czy urlop bezpłatny zawsze powoduje zawieszenie stosunku pracy?

Kadry i płace

Ogólnie rzecz biorąc urlopy bezpłatne można podzielić na następujące grupy: urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika, gdzie pracodawca nie musi go zaakceptować (art.174 Kodeksu pracy)...

Read more

Umowa zlecenie zawarta z osobą poniżej 26 r.ż. – czy zawsze przysługuje zwolnienie z opodatkowania?

Kadry i płace

Zmiana przepisów podatkowych obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r., wprowadziła w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o...

Read more