Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars
Photo of

Agnieszka Morawska

Młodszy Specjalista w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars

Autor artykułu.

Kontakt

Artykuły tego autora

Rodzaje i zasady udzielania urlopów bezpłatnych

Kadry i płace

Najczęściej występującym typem urlopu bezpłatnego jest urlop udzielany na zasadach ogólnych, o który pracownik wnioskuje z przyczyn osobistych oraz urlop udzielany na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy. Urlopu bezpłatnego...

Read more