Zmiany w VAT. Ważne wyroki i interpretacje

Zmiany w VAT. Ważne wyroki i interpretacje

pt. 08 lis 2019

I. ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE PODATKU VAT 

1. Zmiana stawek VAT – od listopada możliwość potwierdzania stawek poprzez wystąpienie o Wiążącą Informację Stawkową
Z dniem 1 kwietnia 2020 r. zmianie ulegnie matryca stawek VAT. Do tej pory przyporządkowanie stawek VAT następowało w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU). Natomiast nowa matryca stawek VAT oparta będzie na nomenklaturze scalonej (CN).
Po wejściu w życie nowelizacji dotychczas wydane interpretacje indywidualne dotyczące stawek VAT przestaną obowiązywać i utracą moc ochronną. Warto zatem zweryfikować stosowane stawki VAT (zwłaszcza te obniżone) w kontekście nadchodzących zmian.
Nowe regulacje przewidują możliwość ubiegania się o tzw. Wiążącą Informację Stawkową (WIS), która ma pomóc ustalić i potwierdzić właściwą stawkę VAT na towary lub usługi.
O wydanie WIS będzie można ubiegać się już od 1 listopada 2019 r.

2. Obligatoryjny split payment od 1 listopada 2019 r.
1 listopada 2019 r. zostanie wprowadzony obowiązkowy mechanizm split payment. Obligatoryjne zastosowanie podzielonej płatności będzie dotyczyło towarów i usług wrażliwych wymienionych w nowym załączniku do ustawy o VAT (np. stali, złomu, smartfonów, laptopów, części samochodowych, usług budowlanych), gdy kwota wynikająca z faktury będzie przekraczała 15 tys. zł.
Po zmianach podatnicy nadal będą mogli też korzystać z tzw. „dobrowolnego” rozliczenia w systemie podzielonej płatności.

3. Zmiana definicji „pierwszego zasiedlenia” od 1 września 2019 r.
Z dniem 1 września 2019 r. zmianie uległa definicja „pierwszego zasiedlenia” budynków i budowli. Obecnie za „pierwsze zasiedlenie” może zostać uznane również rozpoczęcie użytkowania budynków, budowli lub ich części na potrzeby własne (bez ich wcześniejszego zakupu czy wynajmu).
Zmiana definicji „pierwszego zasiedlenia” ma kluczowe znaczenie dla opodatkowania transakcji obrotu nieruchomościami, dlatego jeśli planują Państwo sprzedaż lub zakup nieruchomości, to zalecamy dokładaną uprzednią weryfikację zamierzonej transakcji.

4. Stopniowe wprowadzanie obowiązku posiadania kas online
Od 1 stycznia 2023 r. wszyscy podatnicy rejestrujący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani posiadać kasy online.
Wcześniej jednak obowiązek posiadania kasy online zostanie wprowadzony dla warsztatów samochodowych (od 1 stycznia 2020 r.), hotelów, pensjonatów, placówek gastronomicznych (od 1 lipca 2020 r.), fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy, prawników, budowlańców, siłowni (od 1 stycznia 2021 r.).
Kasę online można kupić już od maja br.

II. WAŻNE WYROKI I INTERPRETACJE

1. Zmiana podejścia do rozliczenia leasingu zwrotnego
Zgodnie z dotychczasową praktyką podatkową transakcja leasingu zwrotnego była rozpoznawana dla celów VAT jako dwie odrębne dostawy towarów lub dostawa towarów i świadczenie usług (w zależności od tego, czy leasing miał charakter finansowy, czy operacyjny). Przy czym zwykle obie operacje były opodatkowane VAT.
27 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jednak wyrok (wyrok C-201/18 w sprawie Mydibel), z którego wynika, że leasing zwrotny powinien być traktowany dla celów VAT jako jednolita usługa finansowa zwolniona od VAT.
Zmiana podejścia w zakresie opodatkowania transakcji leasingu zwrotnego może prowadzić do kwestionowania prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących rozliczenia w ramach leasingu zwrotnego.
W celu zabezpieczenia rozliczeń dotyczących leasingu zwrotnego rekomendujemy wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

2. Wyrok dotyczący momentu uznania usługi za wykonaną – powstanie obowiązku podatkowego w momencie podpisania protokołu, a nie zakończenia prac
2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok, w którym odniósł się do momentu wykonania usługi budowlanej (wyrok C-224/18 w sprawie Budimex). Tezy wynikające z wyroku TSUE mają charakter uniwersalny, więc orzeczenie to ma istotne znaczenie nie tylko dla branży budowlanej, ale także dla przedsiębiorców z innych sektorów.
Wyrok TSUE nie jest na tyle precyzyjny, aby, opierając się na jego brzmieniu, można było jednoznacznie wskazać, kiedy dokładnie usługa może zostać uznana za wykonaną w przypadku podpisania protokołu odbioru prac. Daje on jednak furtkę do umownego uregulowania momentu wykonania usługi (powstania obowiązku podatkowego w VAT).
Gdyby byli Państwo zainteresowani wprowadzeniem rozwiązania umożliwiającego rozliczanie VAT od usług na podstawie protokołu odbioru prac (a nie w momencie ich fizycznego zakończenia), to rekomendujemy weryfikację umów zawartych z kontrahentami oraz wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną.

3. Rewolucyjny wyrok dotyczący kart paliwowych
W wyroku z 15 maja 2019 r. (wyrok C-235/18 w sprawie Vega International) TSUE orzekł, że w przypadku, gdy emitent kart paliwowych udostępnia klientom karty paliwowe, wówczas nie sprzedaje na ich rzecz paliwa, ale świadczy usługę finansową. To pogląd sprzeczny z dotychczasową praktyką rozliczania VAT z tytułu kart paliwowych w Polsce. Jego konsekwencją może być uznanie, że klient, który odliczył VAT z tytułu paliwa zakupionego przy użyciu karty paliwowej, jest zobowiązany do jego korekty.
W związku z orzeczeniem TSUE rekomendowane jest zweryfikowanie umów z leasingodawcami lub firmami flotowymi i zabezpieczenie rozliczeń dotyczących kart paliwowych interpretacją indywidualną, gdyż dotychczasowe interpretacje mogą być uznane za nieaktualne.

Więcej na www.mazars.pl