Tarcza antykryzysowa a bezpieczeństwo pracowników i pracodawców

Tarcza antykryzysowa a bezpieczeństwo pracowników i pracodawców

czw. 19 mar 2020

W ramach pakietu osłonowego, rząd proponuje rozwiązania zabezpieczające pracodawców i pracowników. Tarcza antykryzysowa zakłada m.in.:

  • dopuszczalność ograniczenia wymiaru etatu pracownika do 0,8, jeżeli firma w ciągu ostatniego miesiąca wykazywała spadek przychodów o 25% lub o 15% w ciągu dwóch miesięcy, z równoczesnym dofinansowaniem 40% dotychczasowej pensji pracownika do wysokości 40% przeciętnego  wynagrodzenia w gospodarce,
  • współfinansowanie postojowego (połowa wynagrodzenia oraz składki ZUS do wysokości 130% zasiłku dla bezrobotnych),
  • wypłatę świadczenia miesięcznego w wysokości  2080 zł brutto dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych,
  • ulgi w pokrywaniu należności wobec ZUS i US (w tym odroczenie, rozłożenie na raty, zwolnienie z opłat),
  • kolejne 14 dni zasiłku opiekuńczego, dla rodziców posiadających dzieci do ósmego roku życia, finansowanego ze środków ZUS,
  • prolongatę złożenia i płatności deklaracji PIT do końca maja 2020 roku.

Ustawy antykryzysowe zostały zatwierdzone 31 marca 2020 r. Aby zapoznać się z pozostałymi regulacjami zachęcamy do odwiedzenia www.mazars.pl