Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Tarcza antykryzysowa a bezpieczeństwo pracowników i pracodawców

W ramach pakietu osłonowego, rząd proponuje rozwiązania zabezpieczające pracodawców i pracowników. Tarcza antykryzysowa zakłada m.in.:

  • dopuszczalność ograniczenia wymiaru etatu pracownika do 0,8, jeżeli firma w ciągu ostatniego miesiąca wykazywała spadek przychodów o 25% lub o 15% w ciągu dwóch miesięcy, z równoczesnym dofinansowaniem 40% dotychczasowej pensji pracownika do wysokości 40% przeciętnego  wynagrodzenia w gospodarce,
  • współfinansowanie postojowego (połowa wynagrodzenia oraz składki ZUS do wysokości 130% zasiłku dla bezrobotnych),
  • wypłatę świadczenia miesięcznego w wysokości  2080 zł brutto dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych,
  • ulgi w pokrywaniu należności wobec ZUS i US (w tym odroczenie, rozłożenie na raty, zwolnienie z opłat),
  • kolejne 14 dni zasiłku opiekuńczego, dla rodziców posiadających dzieci do ósmego roku życia, finansowanego ze środków ZUS,
  • prolongatę złożenia i płatności deklaracji PIT do końca maja 2020 roku.

Ustawy antykryzysowe zostały zatwierdzone 31 marca 2020 r. Aby zapoznać się z pozostałymi regulacjami zachęcamy do odwiedzenia www.mazars.pl

Aneta Jurkiewicz

Dyrektor Działu Usług Kadrowo-Płacowych

W Mazars od 2000 roku. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując kolejno w dziale Corporate Finance, dziale Audytu i dziale Usług Kadrowo-Płacowych, którym obecnie zarządza. Doradza zarówno globalnym korporacjom, polskim i międzynarodowym firmom rodzinnym oraz podmiotom z sektora MŚP. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Biegle włada językiem angielskim oraz zna język francuski. Mama trzech wspaniałych córek.