Paliwo w samochodzie służbowym nie jest już przychodem pracownika

Paliwo w samochodzie służbowym nie jest już przychodem pracownika

śr. 23 wrz 2020

21 września b.r. ukazała się długo oczekiwana interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów potwierdzająca, że paliwo zużywane w samochodzie służbowym, wykorzystywanym do celów prywatnych, nie jest dodatkowym przychodem pracownika.

W 2015 r. do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wprowadzone zapisy (art. 12 ustępy 2a-2c) określające, że w przypadku udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych wartość przychodu ustala się w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Od momentu wprowadzenia ww. przepisów toczył się spór pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami i sądami czy określone ryczałtowo kwoty zawierają wartość zużywanej benzyny.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydawał interpretacje, w których stwierdzał, że wskazane w ustawie kwoty obejmują koszty użytkowania samochodu typu ubezpieczenie, czy przeglądy, ale z wyłączeniem paliwa, które należy traktować jako odrębny przychód.

Odmienne zdanie prezentowali pracodawcy, którzy uzyskiwali korzystne dla siebie wyroki w przypadku wniesienia odwołania do sądów administracyjnych.

Interpretacja Ministerstwa Finansów

Wydana właśnie interpretacja MF potwierdza ukształtowaną jednolitą linię orzeczniczą sądów. Czytamy w niej:

„W zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy PIT, należy stwierdzić, że ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

Używanie tak udostępnionego samochodu czasami wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą, które nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą określoną w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.”

Cieszy, że Ministerstwo zdecydowało się w końcu wydać objaśnienie, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników przyczyniając się tym samym do poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce.

Więcej na www.mazars.pl