Nowy, niższy PIT

Nowy, niższy PIT

pt. 19 lip 2019

Od stycznia 2020 r. ma zacząć obowiązywać nowa stawka PIT – 17%. Dotyczyć ona będzie dochodów do wysokości 42 764 zł. Od nadwyżki powyżej tej kwoty, ale poniżej najwyższego progu – 85 528 zł – do 7 269,88 zł podatku doliczana będzie dotychczas stosowana 18% stawka. Dla najwyższych dochodów ponad 85 528 zł podatek wynosił będzie 14 967,40 zł powiększone o 32% nadwyżki ponad najwyższy próg.

Obniżona 17% stawka ma być stosowana dla pracowników, przedsiębiorców oraz emerytów opodatkowanych na zasadach ogólnych, stosujących skalę podatkową. Zmiana nie obejmie osób opodatkowanych liniowo lub w formie ryczałtu.

Oczywiście dodatkowo od sierpnia 2019 r. zwolnieniem z podatku dochodowego zostaną objęte osoby do 26. roku życia pracujące na podstawie umów o pracę, zlecenia oraz o pracę nakładczą – tzw. Zerowy Pit dla Młodych. Warunkiem zwolnienia będzie uzyskanie rocznego dochodu mniejszego niż 85 528 zł (w 2019 część tej kwoty proporcjonalna do ilości miesięcy przypadających do końca roku: 5/12*85 528 = 35 636 zł).

Jednocześnie od stycznia 2020 r. podwyższeniu mają ulec koszty uzyskania przychodu. Ich wzrost ma być aż dwukrotny.

Zakładane zmiany mają polepszyć sytuację podatników i zmniejszyć obciążenia fiskalne. Według informacji rządowych, z najnowszych reform skorzystać ma 25 mln obywateli. Poprzez zmniejszenie klina podatkowego, otrzymywane wynagrodzenia mają stać się bardziej sprawiedliwe. Ponadto, wprowadzając te zmiany rząd ma nadzieje na poprawę wskaźnika zatrudnienia.

Autorem artykułu jest Bartłomiej Borowski – Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars

Więcej na www.mazars.pl