Nowości podatkowe

Nowości podatkowe

pt. 10 maj 2019

Ułatwienia w składaniu rocznych zeznań PIT przez niektórych podatników za 2018 rok, skrócenie terminu na przekazanie niektórych deklaracji, wspólne rozliczanie czy kopia certyfikatu rezydencji to najnowsze zmiany w prawie podatkowym.

  • Ułatwienia w składaniu rocznych zeznań PIT przez niektórych podatników za 2018 rok

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wypełni za podatnika zeznanie za 2018 rok bez konieczności składania przez niego jakiegokolwiek wniosku. Jednocześnie zlikwidowana zostanie możliwość złożenia zeznania rocznego w postaci PFR (wstępnie wypełnionego zeznania) i sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ. KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników – on sam z kolei będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też woli samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do Urzędu skarbowego. Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym.

  • Skrócenie terminu na przekazanie niektórych deklaracji

Uległ skróceniu, z końca lutego na koniec stycznia termin, w jakim podmioty zobowiązane do sporządzenia PIT-8C, PIT-11, PIT-4R, mają przekazywać deklaracje Urzędowi skarbowemu. Bez zmian pozostaje termin przekazania deklaracji podatnikowi, tj. do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

  • Wspólne  rozliczanie

Zostały uchylone w ustawie o PIT przepisy warunkujące uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia każdego roku).

  • Kopia certyfikatu rezydencji

Obecnie przepisy pozwalają, w niektórych przypadkach, na posiadanie kopii certyfikatu rezydencji (na potrzeby podatku u źródła). Do tej pory istniał obowiązek posiadania certyfikatu w wersji oryginalnej.

 

W przypadku wątpliwości lub omówienia powyższych zmian, uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Działu Usług Kadrowo-Płacowych spółki Mazars Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie podkreślamy, że w ramach dodatkowych usług możemy zaproponować Państwu:

  1. Przegląd dotychczasowej dokumentacji pracowniczej zakończony raportem obejmującym: opis stanu faktycznego prowadzonej dokumentacji, zidentyfikowane ryzyka, zalecenia i plan dalszych działań celem aktualizacji dokumentacji do nowego stanu prawnego,
  2. Opracowanie poprawnych wzorów dokumentacji pracowniczej zgodnych z obowiązującym prawem,
  3. Dostosowanie teczek pracowniczych i pozostałej dokumentacji personalnej do wymogów nowego rozporządzenia, w tym pomoc w przygotowaniu indywidualnej dokumentacji pracowniczej dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,
  4. Przygotowanie i wysyłka do jednostki ZUS raportów ZUS OSW i ZUS RIA za pracowników i zleceniobiorców,
  5. Opracowanie stosownego wzoru dokumentów informacyjnych dla pracowników o okresie przechowywania ich akt osobowych i możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej,
  6. Doradztwo i konsultacje w zakresie powyższych zmian.

 

Więcej na www.mazars.pl