Koronawirus: czy nowo zapowiedziana Tarcza Antykryzysowa uwzględnia zmiany w podatkach?

Koronawirus: czy nowo zapowiedziana Tarcza Antykryzysowa uwzględnia zmiany w podatkach?

czw. 19 mar 2020

W wyniku pandemii koronawirusa w Polsce i utrudnionej współpracy z klientami w zakresie rozliczeń podatkowych, rząd zapowiedział projekt stanowiący kontynuację i rozszerzenie zapewnień Ministerstwa Rozwoju sprzed kilku dni, odnośnie działań łagodzących negatywne skutki COVID-19. Oprócz wcześniej składanych deklaracji, dodano kilka nowych postanowień, które wkrótce mają znaleźć odzwierciedlenie w Gospodarczej i społecznej tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorstw i pracowników. Postulaty przedsiębiorców wnosiły przede wszystkim o redukcję liczby zobowiązań publicznych, zwłaszcza w zakresie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Zapowiedzi rządu

Zgodnie z najnowszymi oficjalnymi zapowiedziami rządu RP, pakiet przepisów (uwzględniający wcześniejsze i najnowsze ułatwienia), ma zawierać następujące udogodnienia:

  • w zakresie rozliczenia VAT – termin składania nowych JPK dla największych podmiotów ma zostać przesunięty z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.,
  • termin zgłaszania danych podmiotów zarejestrowanych przed 13 października 2019 roku w KRS do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych ma zostać przesunięty z 13 kwietnia na 1 lipca 2020 r., a także
  • zamierza się wdrożenie możliwości odliczenia wstecz strat poniesionych w 2020 roku w deklaracji rocznej CIT-8 za rok 2019, za pomocą jej korekty. Ponadto stratę tę będzie można odliczyć od dochodu uzyskanego w najbliższych 5 latach, co więcej
  • planuje się dokonać zniesienia opłaty prolongacyjnej,
  • wszystkie koszty związane z anulowaniem wyjazdów mają być traktowane jako koszty podatkowe (w przypadku branż dotkniętych epidemią),
  • mają zostać wprowadzone uproszczenia w zakresie mechanizmu podzielonej płatności,
  • przesunięty ma zostać termin składania deklaracji PIT,
  • ma również zostać wprowadzona możliwość szybszego zwrotu VAT.

Udogodnienia ze strony ZUS i Ministerstwa Finansów

Ponadto, na korzyść przedsiębiorców postępuje również ZUS. Prezes, w specjalnym zarządzeniu, zakomunikował o możliwości uproszczonego wnioskowania o odroczenie składek za luty, marzec oraz kwiecień 2020 r. o 3 miesiące, jednak będzie to decyzja uznaniowa. Przedsiębiorcy mogą również wnioskować o rozłożenie dotychczasowego zadłużenia wobec ZUS na raty, a kontrole wobec podmiotów dotychczas niezalegających mają być zawieszone.

Również Ministerstwo Finansów, chcąc przyczynić się do poprawy sytuacji przedsiębiorców, zapowiedziało odroczenie do końca tego roku poboru podatku od sprzedaży detalicznej.

W dobie dzisiejszych wydarzeń, podstawowym zmartwieniem pracodawcy jest utrzymanie ciągłości finansowej firmy i terminowa wypłata wynagrodzeń. Niestety, na rządowej konferencji nie poruszono tematu odpowiedzialności za szkody i zobowiązania wobec kontrahentów na skutek walki z COVID-19 (np. przymusowa kwarantanna pracowników, zajęcie pomieszczeń itp.).

Wobec dynamicznie rozwijającej się sytuacji, przedsiębiorcy liczą na jak najszybsze uznanie w miarę możliwości wszystkich, a nie tylko wybranych wniesionych przez nich postulatów podatkowych. Projekt przepisów dotyczących wyżej wymienionych regulacji ma zostać przedstawiony jeszcze w tym tygodniu – wtedy to poznamy szczegóły zapowiadanych udogodnień.