Jednorazowa amortyzacja - dla kogo i na jakich warunkach?

Jednorazowa amortyzacja – dla kogo i na jakich warunkach?

pt. 08 mar 2019

Amortyzacji podlegają środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, jeśli są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Nowy limit amortyzacji

Od 1 stycznia 2018 roku zmienił się limit tzw. jednorazowej amortyzacji. Dotychczas kosztem uzyskania przychodu mogły być zakupy, których wartość nie przekraczała 3500 zł. Obecnie kwota ta jest znacznie wyższa i wynosi 10 000 zł. Zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów może znacznie poprawić płynność finansową firmy np. poprzez obniżenie podatku. To z kolei może wpłynąć na decyzje inwestycyjne, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych

Innym ułatwieniem dla poprawy płynności finansowej jest tzw. jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych. Dotyczy to jednego zakupu na kwotę 100 000 złotych lub powyżej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że cena jednego środka trwałego na fakturze musi wynosić ponad 10 000 zł.

Wyjątek stanowią środki transportu i nieruchomości. W sytuacji gdy podatnik poniesie wydatek na zakup nowego środka trwałego w kwocie wyższej niż 100 000 zł, to dokonuje on jednorazowego odpisu w  wysokości 100 000 zł, z kolei nadwyżkę będzie amortyzował za pomocą metody liniowej lub dygresywnej na przestrzeni kolejnych lat. Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od fabrycznie nowych środków trwałych o łącznej wartości początkowej  przekraczającej 100 000 zł można dokonać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Dodatkowo, mali podatnicy (osiągający do 1,2 mln euro przychodu rocznie tj. 5 176 000 zł w 2018 roku i 5 135 000 zł w 2019 roku), a także przedsiębiorcy którzy rozpoczynają działalność mogą dokonywać jednorazowych odpisów od środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT (bez środków transportu). W roku 2018 taki odpis można wykonać do równowartości kwoty 50 tys. euro czyli 216 000 zł, z kolei w roku 2019 do kwoty 214 000 złotych.

Przeliczenia z euro na złotówki dokonuje się zgodnie z kursem NBP z pierwszego dnia października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art.16a, 16d, 16k

 

Więcej na www.mazars.pl

Lucyna Kotasiak Kierownik projektu ds. obsługi klientów w dziale usług księgowych