Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

pon. 03 sie 2020

W bieżącym roku święta 15 sierpnia wypadają w sobotę. Zgodnie z artykułem 130 Kodeksu Pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W praktyce oznacza to, że pracodawca ma do rozplanowania, a pracownicy do przepracowania mniejszą liczbę dni i godzin pracy w okresie rozliczeniowym z sobotnim świętem (sobota traktowana jest jako dzień wolny z tytułu, przeciętnie 5-dniowego, tygodnia pracy), niż gdyby takie święto nie wystąpiło albo wypadło w niedzielę.

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się, mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni zawierających się w tym okresie. Kolejno, do otrzymanej liczby godzin dodaje się iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, a następnie odejmuje iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela.

Dodatkowo, wymiar czasu pracy pracownika ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy (należy mieć na uwadze, że ewidencja czasu pracy bywa częstym przedmiotem kontroli PIP).

Jak wyznaczyć dodatkowy dzień wolny?

U pracujących w sztywnych rozkładach czasu pracy, od poniedziałku do piątku, należy zatem wyznaczyć dodatkowy dzień wolny. Można go ustalić zarówno przed dniem świątecznym, jak i po. Ważne tylko, aby nastąpił w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada w sobotę. Niewyznaczenie takiego dnia spowoduje, że pracownicy przepracują więcej dni i godzin niż wynika to z prawidłowego wymiaru czasu pracy i będą uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia za nadgodziny. Natomiast u podwładnych z grafikami należy zaplanować po prostu odpowiednią ilość dni i godzin pracy.

Pracodawca może wyznaczyć dodatkowy dzień wolny odgórnie dla wszystkich pracowników, jak i dla poszczególnych grup czy działów. Przyjmuje się bowiem, że nie wszyscy muszą wykorzystać go w tym samym terminie. O wyznaczeniu dnia wolnego należy zatrudnionych poinformować w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy, np. wysyłając do wszystkich e-mail.

Absencje a udzielnie dnia wolnego

Jeśli zdarzy się sytuacja, że w wyznaczonym dniu wolnym za sobotnie święto, pracownik zachoruje, nie spowoduje to konieczności udzielenia mu innego dodatkowego dnia wolnego.

Podobnie jest z urlopem. Jeśli np. pracownik wykorzystuje zaplanowany urlop przez cały tydzień, w którym wyznaczono dzień wolny za święto w sobotę, nie ma potrzeby wskazywania mu dodatkowego wolnego. Jego pula urlopowa nie zostanie pomniejszona o ten dzień, gdyż urlopu nie udziela się na dni wolne przyznane za sobotnie święta.

Rozplanowując czas pracy, należy zatem pamiętać o świętach występujących w sobotę oraz o ich wpływie na wymiar czasu pracy, dostosowując swoje działania do obowiązujących reguł.

Więcej na www.mazars.pl