CIT dla PGK za 2018 w nowej odsłonie

CIT dla PGK za 2018 w nowej odsłonie

pt. 08 mar 2019

W dniu 25 czerwca 2018 roku Ministerstwo Finansów wydało Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym zostały wprowadzone nowe wzory formularzy mające zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 roku.

Co się zmienia w zakresie sprawozdawczości PGK?

W konsekwencji zmian wprowadzonych do przepisów w 2018 roku podatnik PGK, podobnie jak pozostali podatnicy rozliczający się poprzez deklarację CIT-8, jest zobowiązany uwzględnić podział przychodów oraz kosztów na dwa rodzaje źródeł przychodów : zyski kapitałowe oraz inne źródła przychodów. W przypadku kosztów usług niematerialnych podlegających ograniczeniom spółki tworzące PGK są zobowiązane podać kwotę kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych w poprzednich latach podatkowych, o którą zwiększają koszty podatkowe w bieżącym roku podatkowym. Nie mają jednak obowiązku wskazania kwoty kosztów wyłączonych w bieżącym roku. Trudno ocenić, czy to jest przypadkowy efekt działania, gdyż pozostali podatnicy mają obowiązek wskazać zarówno kwotę kosztów usług niematerialnych wyłączonych z kosztów podatkowych bieżącego roku, jak i włączonych za poprzednie lata. Natomiast w przypadku kosztów finansowania dłużnego sytuacja jest odwrotna, gdyż podatnik PGK, w przeciwieństwie do pozostałych podatników, nie jest zobowiązany do zadeklarowania kosztów finansowania dłużnego wyłączonych w poprzednich latach podatkowych a podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych w bieżącym roku.

CIT-8AB

Dotychczasowe formularze CIT-8A (dla PGK powstałych po 1 stycznia 1997) oraz CIT-8B (dla PGK powstałych przed 1 stycznia 1997) zostają zastąpione nowym wspólnym wzorem CIT-8AB (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), bez względu na datę utworzenia PGK.

Formularz wymaga podania wielu informacji dotyczących danych rejestrowych (data wydania i nr decyzji o utworzeniu PGK, okres jej trwania, liczbę spółek ją tworzących), wyliczenia przeciętnego kapitału zakładowego na ostatni dzień roku podatkowego oraz zadeklarowania, czy nastąpiły zmiany umowy lub w kapitale zakładowym spółek bądź zdarzenia skutkujące naruszeniem warunków uznania PGK za podatnika.

CIT/PGK

Najbardziej istotną zmianą jest jednak wprowadzenie załącznika CIT/PGK (Informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową). Ilość składanych załączników CIT/PGK będzie odpowiadać liczbie spółek tworzących PGK, w tym spółce ją reprezentującą, co przekłada się na dodatkowy nakład pracy księgowego.

Dzięki konstrukcji tego załącznika fiskus zostanie poinformowany, czy dana spółka jest przedsiębiorstwem finansowym w rozumieniu art. 15 c ust.16, zwolnionym z obowiązku stosowania przepisów dotyczących ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego.

Pod lupą fiskusa znajdą się także transakcje z podmiotami powiązanymi, ponieważ teraz to każda ze spółek tworzących PGK powinna odrębnie określić swoje obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz poinformować, czy dokonywała transakcji z podmiotami nie wchodzącymi w skład PGK.

Podatkowe Grupy Kapitałowe cieszą się coraz większą popularnością, gdyż pozwalają na optymalizację rozliczeń w ramach grup kapitałowych przy wykorzystaniu obecnych regulacji. Jednak organy podatkowe dostrzegają w tym źródło agresywnej optymalizacji, której celem jest unikanie opodatkowania. Dlatego też nakładają na podatnika obowiązek bardziej przejrzystej i szczegółowej sprawozdawczości.

        

Więcej na www.mazars.pl