Wpływ wybranych oświadczeń złożonych przez pracownika do pracodawcy w 2022 roku na wysokość wynagrodzenia netto

Wpływ wybranych oświadczeń złożonych przez pracownika do pracodawcy w 2022 roku na wysokość wynagrodzenia netto

pon. 17 sty 2022

W związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu od stycznia 2022 roku, wielu pracowników stanęło przed dylematem czy składać do pracodawcy formularz PIT-2 oraz oświadczenie o rezygnacji z „ulgi dla klasy średniej”. Poniższy materiał ma za zadanie uporządkować stan wiedzy i ułatwić podjęcie najkorzystniejszej decyzji.

Oświadczenie PIT-2

 1. Złożenie PIT-2 uprawnia do zmniejszenia kwoty podatku o 425 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodu i nawet po przekroczeniu progu podatkowego.
 2. Jeżeli podatnik posiada więcej niż jednego pracodawcę albo inne źródła przychodów, powinien złożyć PIT-2 tylko w jednym miejscu.
 3. Zgodnie z przewodnikiem dotyczącym PIT-2 umieszczonym na stronie: podatki.gov.pl, przepisy nie wykluczają możliwości złożenia PIT-2 w dowolnym momencie danego roku podatkowego, chociaż w objaśnieniach druku PIT 2 (7) czytamy, że „Oświadczenie należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym”.
 4. Oświadczenie PIT-2 obowiązuje nie tylko na bieżący rok podatkowy ale też na kolejne lata. Jeżeli podatnik złożył PIT-2 przed 2022 rokiem u obecnego pracodawcy, jest ono nadal wiążące, wystarczy zweryfikować z osobą naliczającą płace czy faktycznie posiada takie oświadczenie.

Wniosek o niestosowanie „ulgi dla klasy średniej”

 1. „Ulga dla kasy średniej” ma na celu zneutralizować negatywne skutki likwidacji odliczenia składki zdrowotnej w wysokości 7,75% od podatku.
 2. Ulga obejmuje wyłącznie podatników osiągających przychody ze stosunku pracy lub/i działalności gospodarczej rozliczanej wg skali podatkowej mieszczące się w przedziale: 5.701 zł. – 11.141 zł. miesięcznie oraz 68.412 zł. – 133.692 zł. rocznie.
 3. Z ulgi mogą korzystać też podatnicy otrzymujący przychód ze stosunku pracy z zagranicy, tj. bez pośrednictwa płatników.
 4. Przy kalkulacji płac, „ulga dla klasy średniej” jest stosowana automatycznie, jeżeli są spełnione warunki opisane w punkcie nr 2. Powyżej.
 5. Jeśli podatnik, po indywidualnej analizie, przewiduje, że w rozrachunku rocznym nie osiągnie przychodów na poziomie równym co najmniej kwocie 68.412 zł. lub przychód roczny będzie wyższy niż 133.692 zł, wówczas warto rozważyć złożenie wniosku o niestosowaniu” ulgi dla klasy średniej” aby uniknąć ewentualnej dopłaty w rozliczeniu rocznym. Takie sytuacje mogą dotyczyć osób, które:
 • utracą pracę w trakcie roku,
 • będą przebywać na długotrwałym zwolnienia lekarskim/zasiłku macierzyńskim,
 • otrzymają podwyżkę wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia które są opodatkowane (ubezpieczenie na życie, pakiet medyczny, dopłaty pracodawcy do PPK, inne),
 • będą zatrudnione na kilku etatach i każdy płatnik będzie naliczał ulgę dla klasy średniej.

6. Wniosek o niestosowaniu „ulgi dla klasy średniej” może zostać złożony w dowolnym momencie danego roku podatkowego, a pracodawca musi go zastosować najpóźniej od następnego miesiąca.

7. W sytuacji gdy pracownik złoży wniosek o niestosowaniu „ulgi dla klasy średniej”, a w rozrachunku rocznym okaże się, że miał prawo do tej ulgi, wówczas nadpłatę podatku odzyska przy rozliczeniu rocznym.

Eksperci Mazars są w stanie zapewnić Państwu kompleksowe doradztwo i pomoc we wdrożeniu Polskiego Ładu.