Prezenty świąteczne dla pracowników

Prezenty świąteczne dla pracowników

pon. 06 gru 2021

W okresie świątecznym wielu pracodawców decyduje się przekazać swoim pracownikom dodatkowe świadczenia, które są jedną z form docenienia ich pracy i wkładu w rozwój firmy. Prezenty przybierają różną postać: od upominków rzeczowych, przez bony i karty przedpłacone, po wypłaty pieniężne. W zależności od rodzaju gratyfikacji i źródła finansowania, pojawiają się różne konsekwencje podatkowo-składkowe u obdarowanych. Prezenty świąteczne finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jeśli źródłem finansowania przekazanych świadczeń są środki ZFŚS pracownicy uzyskują przychód, który może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi

Art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W chwili obecnej, w wyniku wprowadzenia ustaw covidowych, limit zwolnienia wynosi 2000 zł. Limit jest jeden i dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z funduszu socjalnego. Pracodawca obowiązany jest zatem opodatkować nadwyżkę ponad określony pułap, jeśli ewentualna suma przekazanych przez niego w tym roku środków przekracza limitowaną kwotę. Warto również zwrócić uwagę, że skorzystanie z wyżej wymienionego zwolnienia jest możliwe, jeśli spełnione są łącznie wszystkie warunki wskazane w przepisie.

Aby prezenty wręczane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogły skorzystać ze zwolnienia z oskładkowania powinny mieścić się w zakresie działalności socjalnej i być przekazane osobom uprawnionym do korzystania z funduszu zgodnie z jego regulaminem. Dodatkowo wartość przyznanych świadczeń musi zostać zróżnicowana wg kryterium dochodowego.

Prezenty świąteczne finansowane ze środków obrotowych

Sfinansowanie prezentów ze środków obrotowych firmy jest już mniej korzystne dla pracowników – wraz z otrzymaniem świadczenia powstaje u nich przychód, od którego należy odprowadzić podatek i składki ZUS.

Finansowanie ze środków obrotowych Finansowanie z ZFŚS przy zachowaniu kryterium socjalnego
karty przedpłacone zasilone środkami pieniężnymizus / podatekpodatek po przekroczeniu rocznego limitu 2000 zł
bony/vouchery uprawniające do wymiany na określone towary lub usługizus / podatekpodatek
paczki świątecznezus / podatekpodatek po przekroczeniu rocznego limitu 2000 zł
środki pieniężnezus / podatekpodatek po przekroczeniu rocznego limitu 2000 zł

Jeśli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z pomocy porady doświadczonych ekspertów, zapraszamy do kontaktowania się poprzez formularz.