Podstawa naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r.

Podstawa naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r.

pon. 12 paź 2020

W dniu 28 września 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Przewiduje się w niej m.in. pozostawienie w 2021 r. podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, fundusze socjalne dla emerytów i rencistów służb mundurowych oraz dla nauczycieli na tym samym poziomie co w 2020 roku, tj. w wysokości 1 550,26 zł.