Likwidacja OFE, czyli ważna decyzja przyszłych emerytów coraz bliżej

Likwidacja OFE, czyli ważna decyzja przyszłych emerytów coraz bliżej

pon. 08 mar 2021

W styczniu 2020r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE), na indywidualne konta emerytalne (IKE). Niestety pojawienie się pandemii koronawirusa przerwało pracę nad projektem, który zatrzymał się na etapie legislacji „Niezakończone prace nad ustawą”.

Po ponad roku od zawieszenia prac, rząd wznowił działania i 2 marca b.r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE), który został przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Co tak naprawdę oznacza wprowadzenie nowych przepisów dla przyszłych emerytów?

Zgodnie z przyjętym projektem ustawy, OFE zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, prowadzone przez IKE. Centrum Informacji Rządu wyjaśniło, że po wprowadzeniu przepisów „Obecny model funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych zostanie przebudowany. OFE przestaną działać w dotychczasowej formie, a każdy członek OFE będzie miał do wyboru dwa warianty. Opcją domyślną będzie przeniesienie środków z OFE na IKE. Alternatywnie – możliwe będzie złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS. Rozwiązanie to daje realne prawo wyboru emerytury opartej na dwóch filarach i gwarantuje prywatny charakter oszczędności na IKE, które będą podlegały dziedziczeniu”.

Przy założeniu, że ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2021r., uczestnicy OFE będą mieli czas do 2 sierpnia 2021r. na podjęcie decyzji, gdzie chcą ulokować zgromadzone do tej pory środki. Uczestnicy OFE będą mogli skorzystać z następujących rozwiązań:

  • przeniesienie środków z OFE na IKE z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania – opcja domyślna, tj. bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających. Pieniądze zgromadzone na IKE będą prywatne, czyli staną się Twoją własnością. Będą również dziedziczone (w przeciwieństwie do środków w ZUS). Opłata przekształceniowa wyniesie 15% wartości aktywów OFE. Wypłata środków z IKE będzie możliwa po osiągnieciu wieku emerytalnego (jednorazowo lub w ratach) i będzie wolna od jakiegokolwiek podatku.
  • przeniesienie środków z OFE do ZUS – jest prawem ubezpieczonego i odbywać się będzie na podstawie złożonej deklaracji o przeniesieniu pieniędzy do ZUS. Po złożeniu takiej deklaracji środki z konta OFE zostaną w całości zapisane na koncie ubezpieczonego prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W momencie transferu środków nie będzie pobierana opłata przekształceniowa, jednak w przyszłości przy wypłacie świadczeń emerytalnych, będą one opodatkowane podatkiem od emerytur. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie będzie możliwości wypłacenia całości środków oraz dziedziczenia.

Co ma na celu zmiana przepisów?

Zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Informacji Rządu:

  • Jednym z głównych założeń reformy jest także likwidacja tzw. „suwaka”, który obecnie pomniejsza oszczędności emerytów zgromadzone w OFE. 10 lat przed emeryturą zaczynają one być stopniowo przekazywane do ZUS.
  • Po zmianie, stworzone zostaną podstawy dla systemowego gromadzenia oszczędności emerytalnych, a przy tym zatrzymany zostanie szkodliwy odpływ kapitału z Giełdy Papierów Wartościowych. Mechanizm „suwaka” zabiera bowiem z GPW kapitał, który mógłby służyć rozwojowi polskiej gospodarki.
  • Dzięki reformie, IKE wraz Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wzmocnią finansowe zabezpieczenie przyszłych emerytów. Jednocześnie zbudują one kapitał dla rozwoju i zwiększą możliwości inwestycyjne państwa.

Przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte ma nastąpić 28 stycznia 2022r.

Więcej na mazars.pl