Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

PIT

Nowy, niższy PIT

Podatki

Od stycznia 2020 r. ma zacząć obowiązywać nowa stawka PIT – 17%. Dotyczyć ona będzie dochodów do wysokości 42 764 zł. Od nadwyżki powyżej tej kwoty,...

Read more

Jakie obciążenia PIT czekają najbogatszych?

Podatki

Od początku roku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej : Ustawa) została poszerzona o przepisy dotyczące tzw. daniny solidarnościowej (rozdział 6a Ustawy) oraz należności od dochodów z niezrealizowanych zysków (czyli...

Read more