Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Inne

Koronawirus: pakiet osłonowy dla firm

Podatki

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 w Polsce i wdrożonymi przez rząd działaniami prewencyjnymi, które niekorzystnie odbiją się na kondycji finansowej firm, Ministerstwo Rozwoju złożyło...

Read more

Ceny transferowe 2020

Podatki

Na koniec 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego należy wywiązać się z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. Dodatkowo, należy pamiętać, że od...

Read more

Zmiany w podatku u źródła w 2020 roku

Podatki

Dawne zasady Do końca 2018 roku płatności dokonywane za granicę z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych, a także usług niematerialnych, na podstawie umów o unikaniu...

Read more

Samochód służbowy vs użytkowanie prywatne

Księgowość

Nierzadko pracownicy korzystają z samochodów służbowych w celach prywatnych. Sposób rozliczania takiego wykorzystania pojazdu do dnia dzisiejszego nie jest do końca uregulowany, stąd wciąż mamy...

Read more

ZAŁADUJ WIĘCEJ