Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

CIT

Estoński CIT już wkrótce w Polsce

Podatki

Ministerstwo Finansów przedstawiło najważniejsze założenia, w których zapowiada, że od stycznia 2021 roku w Polsce ma zacząć obowiązywać tzw. estoński CIT. Czym jest estoński CIT...

Read more

CIT 2020

Podatki

Jak co roku, w podatkach zmienia się wiele przepisów, które w istotny sposób wymuszają zmodyfikowanie dotychczas stosowanych w działach podatkowych praktyk. Przedstawiamy najważniejsze aktualizacje zagadnień...

Read more

Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze IT

Podatki

Pomimo że przepisy o uldze na działalność badawczo-rozwojową weszły w życie już kilka lat temu i praktycznie co roku podlegają ustawowym zmianom, to budzą one nadal wiele wątpliwości podatników, przede wszystkim...

Read more