Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Księgowość

Zdarzenia po dniu bilansowym

Księgowość

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. W tym roku, z uwagi na pandemię...

Read more

Koronawirus: ulgi dla przedsiębiorców

Księgowość

ZUS opublikował informacje dotyczące ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem. Pracodawcy, którzy z powodu pandemii mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które...

Read more

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgowość

W ustawie o rachunkowości dokładnie nakreśla się sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przestrzeganie regulacji prawnych w tym zakresie jest bardzo ważne z punktu widzenia podmiotu gospodarczego...

Read more

Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych

Księgowość

Przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych może je prowadzić we własnym zakresie lub powierzyć ich prowadzenie wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa może być zatem...

Read more

Inwentaryzacja ciągła

Księgowość

Obowiązek porównania faktycznego stanu aktywów z ewidencją księgową wynika z Ustawy o rachunkowości. Częstotliwość i terminy inwentaryzacji są różne dla poszczególnych składników majątku. Co do zasady większość aktywów należy zinwentaryzować na ostatni...

Read more

Błędy w sprawozdaniach finansowych z lat ubiegłych

Księgowość

Błędy mogą pojawić się nawet w bardzo dobrze zorganizowanych oraz sprawnie działających systemach księgowych i finansowych. Ich źródłem mogą być pomyłki arytmetyczne, niedopatrzenia i utrudnienia w przepływie informacji z innych...

Read more

Wpływ MSSF 16 na sprawozdawczość finansową

Księgowość

Mimo że MSSF 16 obowiązuje od stycznia 2019 roku, proces jego implementacji uległ znacznemu wydłużeniu. Jest to wynik braku przygotowania spółek do jego zastosowania w praktyce. Opóźnienia te wynikają głównie z konieczności...

Read more

Samochód służbowy vs użytkowanie prywatne

Księgowość

Nierzadko pracownicy korzystają z samochodów służbowych w celach prywatnych. Sposób rozliczania takiego wykorzystania pojazdu do dnia dzisiejszego nie jest do końca uregulowany, stąd wciąż mamy...

Read more

ZAŁADUJ WIĘCEJ