Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars
Photo of

Magdalena Krzyślak

PROJECT MANAGER W DZIALE USŁUG KSIĘGOWYCH

Autor artykułu.

Kontakt

Artykuły tego autora

Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych

Księgowość

Przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych może je prowadzić we własnym zakresie lub powierzyć ich prowadzenie wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa może być zatem...

Read more