Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars
Photo of

Joanna Dziedzic

Senior Manager w Dziale Usług Księgowych

W Mazars od 2000 roku. Nadzoruje obsługę księgową klientów o różnym profilu działalności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora handlu, logistyki, transportu oraz IT.

Ekspert w zakresie sprawozdawczości do celów zarządczych i przygotowywania pakietów konsolidacyjnych na potrzeby konsolidacji międzynarodowych grup kapitałowych.

Biegle włada językiem francuskim i angielskim. Wielbicielka opery.

Kontakt

Artykuły tego autora